Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Ceļa servitūta nodibināšana nekustamā īpašuma sadalīšanas procesā"
Nosaukums angļu valodā "Establishment of the road servitutde during real estate separation process"
Autors Elīna Loputeva
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Olita Metuma
Recenzents Laura Dimitrijeva
Anotācija Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Transportbūves institūta Ģeomātikas katedras studente Elīna Loputeva. Maģistra darba nosaukums ir “Ceļa servitūta nodibināšana nekustamā īpašuma sadalīšanas procesā”. Maģistra darba galvenais mērķis ir noteikt, cik liels apjoms no projektētiem ceļa servitūtiem ir nodibināti un reģistrēti zemesgrāmatā pēc zemes ierīcības projekta realizācijas un īstenošanas. Maģistra darbā ir apskatīta informācija par: • servitūta pamatprincipiem - ceļa servitūtu būtība, ceļa servitūtu nodibināšanas principi un izbeigšanas pamati; • zemes ierīcības noteikumiem, ceļa servitūtu projektēšanas nepieciešamību zemes ierīcības projekta ietvaros; • nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu; • Zemesgrāmatas pamatprincipiem - kādas darbības nepieciešams veikt ceļa servitūtu reģistrācijai Zemesgrāmatā un dzēšanai; • secīgi aprakstīts maģistra darbā veiktais pētījums par projektēto ceļa servitūtu nodibināšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā pēc zemes ierīcības projekta realizācijas un īstenošanas; • nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Zemesgrāmatas sadarbības iespējas nākotnē - atspoguļota nekustama īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Datorizētās zemesgrāmatas informācijas apmaiņas procesu pārkārtošana, aplūkojot problēmas par abu informācijas sistēmu datu nesakritību; • pētījumā iegūtiem rezultātiem, kā arī tiek izteikts viedoklis par iespējām labot situāciju un nodrošināt ceļa servitūtu reģistrāciju Zemesgrāmatā tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Atslēgvārdi: ceļa servitūts, zemes ierīcības projekts, Zemesgrāmata, nekustamais īpašums, projektēto ceļa servitūtu reģistrācija, Civillikums.
Atslēgas vārdi ceļa servitūts, zemes ierīcības projekts, Zemesgrāmata, nekustamais īpašums, projektēto ceļa servitūtu reģistrācija, Civillikums
Atslēgas vārdi angļu valodā road servitude, project of land-use planning, Land Registry, real estate, registration of planned road servitude, Civil Law
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2017 16:24:17