Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Ceļa servitūta nodibināšana nekustamā īpašuma sadalīšanas procesā"
Title in English "Establishment of the road servitutde during real estate separation process"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Olita Metuma
Reviewer Laura Dimitrijeva
Abstract Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Transportbūves institūta Ģeomātikas katedras studente Elīna Loputeva. Maģistra darba nosaukums ir “Ceļa servitūta nodibināšana nekustamā īpašuma sadalīšanas procesā”. Maģistra darba galvenais mērķis ir noteikt, cik liels apjoms no projektētiem ceļa servitūtiem ir nodibināti un reģistrēti zemesgrāmatā pēc zemes ierīcības projekta realizācijas un īstenošanas. Maģistra darbā ir apskatīta informācija par: • servitūta pamatprincipiem - ceļa servitūtu būtība, ceļa servitūtu nodibināšanas principi un izbeigšanas pamati; • zemes ierīcības noteikumiem, ceļa servitūtu projektēšanas nepieciešamību zemes ierīcības projekta ietvaros; • nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu; • Zemesgrāmatas pamatprincipiem - kādas darbības nepieciešams veikt ceļa servitūtu reģistrācijai Zemesgrāmatā un dzēšanai; • secīgi aprakstīts maģistra darbā veiktais pētījums par projektēto ceļa servitūtu nodibināšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā pēc zemes ierīcības projekta realizācijas un īstenošanas; • nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Zemesgrāmatas sadarbības iespējas nākotnē - atspoguļota nekustama īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Datorizētās zemesgrāmatas informācijas apmaiņas procesu pārkārtošana, aplūkojot problēmas par abu informācijas sistēmu datu nesakritību; • pētījumā iegūtiem rezultātiem, kā arī tiek izteikts viedoklis par iespējām labot situāciju un nodrošināt ceļa servitūtu reģistrāciju Zemesgrāmatā tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Atslēgvārdi: ceļa servitūts, zemes ierīcības projekts, Zemesgrāmata, nekustamais īpašums, projektēto ceļa servitūtu reģistrācija, Civillikums.
Keywords ceļa servitūts, zemes ierīcības projekts, Zemesgrāmata, nekustamais īpašums, projektēto ceļa servitūtu reģistrācija, Civillikums
Keywords in English road servitude, project of land-use planning, Land Registry, real estate, registration of planned road servitude, Civil Law
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.06.2017 16:24:17