Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Oglekļa nanocaurulīšu modificēšana un termoplastisku polimēru kompozītu izveide.
Nosaukums angļu valodā Modification of carbon nanotubes and development of thermoplastic polymer composites.
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. R. Merijs-Meri
Recenzents Dr.chem. I. Reinholds
Anotācija OGLEKĻA NANOCAURULĪŠU MODIFICĒŠANA UN TEMOPLASTISKU POLIMĒRU KOMPOZĪTU IZVEIDE. Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā apkopota informācija par oglekļa nanocaurulīšu struktūru, to mehāniskajām, termiskajām un elektrovadītspējas īpašībām, oglekļa nanocaurulīšu funkcionalizēšanu un termoplastisku polimērkompozītu izveidi. Eksperimentālās daļas ietvaros pētītas akrilnitrila-butadiēna-stirola kompozītu ar daudzsieniņu oglekļa nanocaurulītēm, kā arī ar jonu šķidrumu funkcionalizētām daudzsieniņu oglekļa nanocaurulītēm mehāniskās, termiskās, siltumvadītspējas un elektrovadītspējas īpašības. Vienlaicīgi pētīta daudzsieniņu oglekļa nanocaurulīšu un ar jonu šķidrumu funkcionalizēto nanocaurulīšu struktūra. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas satur 55 lapas puses, 9 tabulas, 36 attēlus un 2 formulas. Darbā kopumā izmantoti 66 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi OGLEKĻA NANOCAURULĪŠU MODIFICĒŠANA, AKRILNITRILA-BUTADIĒNA-STIROLA KOPOLIMĒRS, KOMOZĪTMATERIĀLS
Atslēgas vārdi angļu valodā MODIFICATION OF CARBON NANOTUBES, ACRYLNITRILE-BUTADIENE-STYRENE COPOLYMER, COMPOSITE
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2017 12:21:13