Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Oglekļa nanocaurulīšu modificēšana un termoplastisku polimēru kompozītu izveide.
Title in English Modification of carbon nanotubes and development of thermoplastic polymer composites.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. sc. ing. R. Merijs-Meri
Reviewer Dr.chem. I. Reinholds
Abstract OGLEKĻA NANOCAURULĪŠU MODIFICĒŠANA UN TEMOPLASTISKU POLIMĒRU KOMPOZĪTU IZVEIDE. Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā apkopota informācija par oglekļa nanocaurulīšu struktūru, to mehāniskajām, termiskajām un elektrovadītspējas īpašībām, oglekļa nanocaurulīšu funkcionalizēšanu un termoplastisku polimērkompozītu izveidi. Eksperimentālās daļas ietvaros pētītas akrilnitrila-butadiēna-stirola kompozītu ar daudzsieniņu oglekļa nanocaurulītēm, kā arī ar jonu šķidrumu funkcionalizētām daudzsieniņu oglekļa nanocaurulītēm mehāniskās, termiskās, siltumvadītspējas un elektrovadītspējas īpašības. Vienlaicīgi pētīta daudzsieniņu oglekļa nanocaurulīšu un ar jonu šķidrumu funkcionalizēto nanocaurulīšu struktūra. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas satur 55 lapas puses, 9 tabulas, 36 attēlus un 2 formulas. Darbā kopumā izmantoti 66 literatūras avoti.
Keywords OGLEKĻA NANOCAURULĪŠU MODIFICĒŠANA, AKRILNITRILA-BUTADIĒNA-STIROLA KOPOLIMĒRS, KOMOZĪTMATERIĀLS
Keywords in English MODIFICATION OF CARBON NANOTUBES, ACRYLNITRILE-BUTADIENE-STYRENE COPOLYMER, COMPOSITE
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.06.2017 12:21:13