Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Mērķu uzstādīšanas iedarbības izvērtējums uz organizācijas rezultātiem
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Impact of Goal Setting on Organization's Perfomance
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Reinis Lazda
Recenzents
Anotācija Dziedātājs R. Mērķu uzstādīšanas iedarbības uz organizācijas rezultātiem izvērtējums / R. Dziedātājs, R. Lazda - Riga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma ”Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2017. - 72 lpp. Maģistra darba mērķis ir noteikt vai Latvijas uzņēmējdarbības vidē tiek izmantota mērķu uzstādīšana un noteikt to ietekmi uz organizāciju rezultātiem. Mērķu uzstādīšanas teorijā, kuras autori ir Edwin A. Locke un Gary P. Latham ir pierādīts, ka mērķu uzstādīšana paaugstina pro- duktivitāti. Šis pētījums apskata mērķu uzstādīšanas ietekmi Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Maģistra darbs sastāv no trīs galvenajām daļām. Pirmajā ir apskatīti mērķu uzstādīšanas pētījumi un literatūra, kurā tiek iztirzātas mērķu komponentes, blakusefekti un mērķu uzstādīšanas metodes. Otrajā daļā ir aprakstīta datu iegūšanas procedūra un izmantotā iegūto datu analīzes metode. Trešajā daļā ir iztirzāti un analizēti iegūtie rezultāti, atbildot uz uzstādītajiem pētījuma jautājumiem. Balstoties uz rezultātiem var secināt, ka mērķu uzstādīšana ir izmantota darba vidē Latvijā. Izmantojot regresiju analīzi un apvienojot aptaujas datus ar uzņēmumu finansiālajiem rādīju- miem, ir noteikts, ka mērķu uzstādīšana aptuveni ietekmē 23% no organizācijas rezultātiem. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā un sastāv no ievada, trim galvenajām daļām, secināju- miem un ietekumiem. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauts 31 attēls, 15 tabulas, 1 formula, tiek minēti 45 literatūras avoti bibliogrāfijā un darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Mērķu uzstādīšana, organizāciju produktivitāte, organizāciju psiholoģija, mērķu uzstādīšanas teorija, regresiju analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Goal Setting, organizational performance, organizational psychology, goal setting, goal setting theory, regressional analysis
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2017 07:32:39