Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Mērķu uzstādīšanas iedarbības izvērtējums uz organizācijas rezultātiem
Title in English Evaluation of Impact of Goal Setting on Organization's Perfomance
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Reinis Lazda
Reviewer
Abstract Dziedātājs R. Mērķu uzstādīšanas iedarbības uz organizācijas rezultātiem izvērtējums / R. Dziedātājs, R. Lazda - Riga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma ”Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2017. - 72 lpp. Maģistra darba mērķis ir noteikt vai Latvijas uzņēmējdarbības vidē tiek izmantota mērķu uzstādīšana un noteikt to ietekmi uz organizāciju rezultātiem. Mērķu uzstādīšanas teorijā, kuras autori ir Edwin A. Locke un Gary P. Latham ir pierādīts, ka mērķu uzstādīšana paaugstina pro- duktivitāti. Šis pētījums apskata mērķu uzstādīšanas ietekmi Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Maģistra darbs sastāv no trīs galvenajām daļām. Pirmajā ir apskatīti mērķu uzstādīšanas pētījumi un literatūra, kurā tiek iztirzātas mērķu komponentes, blakusefekti un mērķu uzstādīšanas metodes. Otrajā daļā ir aprakstīta datu iegūšanas procedūra un izmantotā iegūto datu analīzes metode. Trešajā daļā ir iztirzāti un analizēti iegūtie rezultāti, atbildot uz uzstādītajiem pētījuma jautājumiem. Balstoties uz rezultātiem var secināt, ka mērķu uzstādīšana ir izmantota darba vidē Latvijā. Izmantojot regresiju analīzi un apvienojot aptaujas datus ar uzņēmumu finansiālajiem rādīju- miem, ir noteikts, ka mērķu uzstādīšana aptuveni ietekmē 23% no organizācijas rezultātiem. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā un sastāv no ievada, trim galvenajām daļām, secināju- miem un ietekumiem. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauts 31 attēls, 15 tabulas, 1 formula, tiek minēti 45 literatūras avoti bibliogrāfijā un darbam pievienoti 3 pielikumi.
Keywords Mērķu uzstādīšana, organizāciju produktivitāte, organizāciju psiholoģija, mērķu uzstādīšanas teorija, regresiju analīze
Keywords in English Goal Setting, organizational performance, organizational psychology, goal setting, goal setting theory, regressional analysis
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 12.06.2017 07:32:39