Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma kvalitātes nodrošināšana un kvalitātes vadīšanas sistēma
Nosaukums angļu valodā Quality Assurance and Quality Management System for Manufacturing Enterprise
Autors Vasilijs Koltuškins
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Jeļena Pečerska
Recenzents
Anotācija Darbs veltīts kvalitātes pārvaldīšanas modeļa izpētei metālapstrādes organizācijā – SIA “CutCentre”. Literatūras apskatā iekļauta informācija par vispazīstamākām pieejam un standartiem kvalitātes vadībā ražošanā. Darbā iekļauts SIA “CutCentre” metālapstrādes ražošanas pamatjaudu apraksts. Autors veica kvalitātes menedžmenta sistēmas stāvokļa analīzi uz 2016. gada februāri. Iegūtie analīzes dati izmantoti ieteikumu veidošanā kvalitātes menedžmenta sistēmas uzlabošanai. Veikta reklamācijas zudumu analīze par 2016. gadu. Balstoties uz ražošanas brāķa radītājiem par 2016. gadu, veikts nepieciešamo kvalitātes sistēmas uzlabojumu un tālākās efektīvas uzturēšanas aprēķins. Darbā izmantoti sekojošie informācijas avoti: RTU Zinātniskā bibliotēka, ScienceDirect, kā arī citas datu bāzes un interneta resursi. Izpētītie literatūras avoti publicēti angļu valodā laika periodā no 1986. līdz 2017. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts angļu valodā un noformēta vadoties pēc IEEE standarta. Darba apjoms ir 70 lapaspuses teksta. Tas satur 31. attēlu, 7. tabulas, 5. pielikumus un 47. literatūras avotus.
Atslēgas vārdi kvalitātes nodrošināšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes menedžments, kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes standarti.
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality assurance, quality control, quality management, quality management system, quality standards.
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2017 23:50:13