Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma kvalitātes nodrošināšana un kvalitātes vadīšanas sistēma
Title in English Quality Assurance and Quality Management System for Manufacturing Enterprise
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing. Jeļena Pečerska
Reviewer
Abstract Darbs veltīts kvalitātes pārvaldīšanas modeļa izpētei metālapstrādes organizācijā – SIA “CutCentre”. Literatūras apskatā iekļauta informācija par vispazīstamākām pieejam un standartiem kvalitātes vadībā ražošanā. Darbā iekļauts SIA “CutCentre” metālapstrādes ražošanas pamatjaudu apraksts. Autors veica kvalitātes menedžmenta sistēmas stāvokļa analīzi uz 2016. gada februāri. Iegūtie analīzes dati izmantoti ieteikumu veidošanā kvalitātes menedžmenta sistēmas uzlabošanai. Veikta reklamācijas zudumu analīze par 2016. gadu. Balstoties uz ražošanas brāķa radītājiem par 2016. gadu, veikts nepieciešamo kvalitātes sistēmas uzlabojumu un tālākās efektīvas uzturēšanas aprēķins. Darbā izmantoti sekojošie informācijas avoti: RTU Zinātniskā bibliotēka, ScienceDirect, kā arī citas datu bāzes un interneta resursi. Izpētītie literatūras avoti publicēti angļu valodā laika periodā no 1986. līdz 2017. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts angļu valodā un noformēta vadoties pēc IEEE standarta. Darba apjoms ir 70 lapaspuses teksta. Tas satur 31. attēlu, 7. tabulas, 5. pielikumus un 47. literatūras avotus.
Keywords kvalitātes nodrošināšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes menedžments, kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes standarti.
Keywords in English Quality assurance, quality control, quality management, quality management system, quality standards.
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 11.06.2017 23:50:13