Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Fluīda plūsmas vadīšana ar Festo vārstu, analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Fluid Flow Control with Festo Valve"
Autors Jānis Lapiņš
Struktūrvienība 25400 Mehānikas institūts
Darba vadītājs Kalvis Kravalis
Recenzents Tatjana Novohatska, docente
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt fluīda plūsmas īpašības Festo sprostvārstā VZQA. Darba uzdevumi ir: padziļināta fluīdu un to plūsmas izpēte; pneimatiski vadāmu vārstu analīze; plūsmas mērījumu tehnoloģijas izveide; sprostvārstu šķērsgriezuma laukuma izmaiņu novērtēšana, iegūto rezultātu apkopošana; secinājumi un rekomendācijas plūsmas vadīšanai ar Festo sprostvārstu VZQA. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, pneimatiski vadāmu vārstu apskata, mērījumu metodes izstrādes, iegūto datu analīzes un ieteikumiem plūsmas vadīšanai Darbs pierāda, ka Festo sprostvārsts VZQA ir ir izmantojams ne tikai plūsmas pieslēgšanai, vai atslēgšanai, bet arī tās vadīšanai. Darbs ir rakstīts latviešu valodā un darba apjoms ir 62 lpp., 5 tabulas, 41 attēls. Darbā izmantoti 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Festo, Plūsma, Sprostvārsts, Fluīdi
Atslēgas vārdi angļu valodā Festo, Flow, Pinch valve, Fluid
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2017 23:06:31