Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language "Fluīda plūsmas vadīšana ar Festo vārstu, analīze"
Title in English "Analysis of Fluid Flow Control with Festo Valve"
Department
Scientific advisor Kalvis Kravalis
Reviewer Tatjana Novohatska, docente
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt fluīda plūsmas īpašības Festo sprostvārstā VZQA. Darba uzdevumi ir: padziļināta fluīdu un to plūsmas izpēte; pneimatiski vadāmu vārstu analīze; plūsmas mērījumu tehnoloģijas izveide; sprostvārstu šķērsgriezuma laukuma izmaiņu novērtēšana, iegūto rezultātu apkopošana; secinājumi un rekomendācijas plūsmas vadīšanai ar Festo sprostvārstu VZQA. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, pneimatiski vadāmu vārstu apskata, mērījumu metodes izstrādes, iegūto datu analīzes un ieteikumiem plūsmas vadīšanai Darbs pierāda, ka Festo sprostvārsts VZQA ir ir izmantojams ne tikai plūsmas pieslēgšanai, vai atslēgšanai, bet arī tās vadīšanai. Darbs ir rakstīts latviešu valodā un darba apjoms ir 62 lpp., 5 tabulas, 41 attēls. Darbā izmantoti 31 literatūras avots.
Keywords Festo, Plūsma, Sprostvārsts, Fluīdi
Keywords in English Festo, Flow, Pinch valve, Fluid
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.06.2017 23:06:31