Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums “Ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas Kuldīgas novadā”
Nosaukums angļu valodā “Prospects of Water Management Development in Kuldiga Region”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prakt.doc. K. Gorbunova
Recenzents Prof. M. Šenfelde
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas Kuldīgas novadā”. Bakalaura darba autore: profesionālās studiju programmas “Ekonomika” studente Kristīne Kuzmina. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir pr.doc., mg. oec. Kristīne Gorbunova. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt Kuldīgas novada Rendas pagasta ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas. Darbs ir veltīts Kuldīgas novada, Rendas pagasta ūdenssaimniecības analīzei ar iespēju pieslēgt esošo dzīvojamo māju kompleksu un citus topošos klientus ŪK tīkliem. Darbā paredzēts izstrādāt ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu sistēmu perspektīvas un izprast, vai ir iespējams izbūvēt jaunus tīklus. Darba pirmā daļā tiek apkopoti teorētiskie pamati par vienu no svarīgākiem resursiem uz zemes virsmas – ūdens resursi. Pirmās daļas ietvaros darba autore velta uzmanību ūdens resursiem ka ekonomisko paradumu mūsdienīgās saimniecības sistēmā. Pirmās daļas nobeigumā tiek apkopoti ūdenssaimniecības efektīvās apsaimniekošanas problēmām. Darba otrajā daļā tiek apskatīts ūdens resurss kā reģiona ekonomiskais faktors, kā arī ekonomikas attīstība atkarībā no vides. Tiek aplūkoti dabas resursi Kurzemes reģionā un ūdens resursu efektīva izmantošana Eiropas Savienībā.. Darba trešajā daļā atspoguļots Kuldīgas novada ūdenssaimniecības raksturojums un attīstības perspektīvas, kā arī ūdenssaimniecības uzlabojumi un attīstības iespējas Kuldīgas novadā, Rendas pagastā. Tiek aprēķinātas provizoriskas izmaksas ūdenssaimniecības izbūvei un uzlabojumiem Rendas pagastā. Analītiskās daļas sagatavošanai izmantota pašvaldībā esošā informācija, statistikas dati un valsts iestāžu informācija, kā arī pagasta teritoriju skarošu plašāka mēroga plānošanas dokumentu, projektu un izpētes darbu materiāli, pašvaldības un novada iestāžu speciālistu sniegtā informācija. Bakalaura darbs sastāv no 54 lappusēm, ietverot 3 tabulas, 8 attēlu. Papildus darbam pievienoti 5 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu saraksts satur 22 izmantotus avotus.
Atslēgas vārdi ūdens
Atslēgas vārdi angļu valodā water
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2017 19:59:51