Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language “Ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas Kuldīgas novadā”
Title in English “Prospects of Water Management Development in Kuldiga Region”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt.doc. K. Gorbunova
Reviewer Prof. M. Šenfelde
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas Kuldīgas novadā”. Bakalaura darba autore: profesionālās studiju programmas “Ekonomika” studente Kristīne Kuzmina. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir pr.doc., mg. oec. Kristīne Gorbunova. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt Kuldīgas novada Rendas pagasta ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas. Darbs ir veltīts Kuldīgas novada, Rendas pagasta ūdenssaimniecības analīzei ar iespēju pieslēgt esošo dzīvojamo māju kompleksu un citus topošos klientus ŪK tīkliem. Darbā paredzēts izstrādāt ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu sistēmu perspektīvas un izprast, vai ir iespējams izbūvēt jaunus tīklus. Darba pirmā daļā tiek apkopoti teorētiskie pamati par vienu no svarīgākiem resursiem uz zemes virsmas – ūdens resursi. Pirmās daļas ietvaros darba autore velta uzmanību ūdens resursiem ka ekonomisko paradumu mūsdienīgās saimniecības sistēmā. Pirmās daļas nobeigumā tiek apkopoti ūdenssaimniecības efektīvās apsaimniekošanas problēmām. Darba otrajā daļā tiek apskatīts ūdens resurss kā reģiona ekonomiskais faktors, kā arī ekonomikas attīstība atkarībā no vides. Tiek aplūkoti dabas resursi Kurzemes reģionā un ūdens resursu efektīva izmantošana Eiropas Savienībā.. Darba trešajā daļā atspoguļots Kuldīgas novada ūdenssaimniecības raksturojums un attīstības perspektīvas, kā arī ūdenssaimniecības uzlabojumi un attīstības iespējas Kuldīgas novadā, Rendas pagastā. Tiek aprēķinātas provizoriskas izmaksas ūdenssaimniecības izbūvei un uzlabojumiem Rendas pagastā. Analītiskās daļas sagatavošanai izmantota pašvaldībā esošā informācija, statistikas dati un valsts iestāžu informācija, kā arī pagasta teritoriju skarošu plašāka mēroga plānošanas dokumentu, projektu un izpētes darbu materiāli, pašvaldības un novada iestāžu speciālistu sniegtā informācija. Bakalaura darbs sastāv no 54 lappusēm, ietverot 3 tabulas, 8 attēlu. Papildus darbam pievienoti 5 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu saraksts satur 22 izmantotus avotus.
Keywords ūdens
Keywords in English water
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.06.2017 19:59:51