Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Apmācību multivides lietojuma izveide
Nosaukums angļu valodā Creation of Multimedia Based Educational Material
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs M. Ziema
Recenzents
Anotācija Darbs ir veltīts multivides lietojuma izstrādei apmācību vajadzībām. Lai veiksmīgi izstrādātu apmācību multivides lietojumu par MP4 failu formātu, nepieciešama izpratne par multividi kā tādu, tās apstrādes programmatūru, kā arī nepieciešama analīze par apmācību teoriju, izmantojot multividi, kā arī jābūt zināšanām par efektīviem veidiem, kādos apmācību procesā iesaistāmi multivides lietojumi. Pēc literatūras un zinātnisko pētījumu analīzes, sevišķi ņemot vērā Ričarda E.Maijera pētījumu rezultātus un izstrādātos postulātus, kā arī ievērojot ieteikumus efektīvam multivides pielietojumam apmācību procesa nodrošināšanā, tika izveidots apmācību multimediju lietojums divās vidēs: sākotnējs apmācību multivides lietojums Microsoft Power Point vidē, kam seko multivides lietojuma ziņā daudz plašāks – apmācību multivides lietojums Adobe Captivate vidē. Apmācību efektivitiāte izmantojot multivides lietojumu tika mērīta, izmantojot Google Docs piedāvātu tīmekļa vidē bāzētu testa aptauju, kas tika veidota gan kā zināšanu novērtējums, gan arī kā apmācāmo pašnovērtējums un komentāri par apmācību procesu, izmantojot apmācību multivides lietojumu. Iegūtie rezultāti apstiprina, ka apmācību process, izmantojot multivides lietojumu, var būt efektīvs gan apgūto zināšanu plānā, gan arī patērēta laika ziņā.
Atslēgas vārdi multivides lietojums, multivide, kognitīvā uztvere, apmācību sistēma, Adobe Captivate
Atslēgas vārdi angļu valodā multimedia, multimedia learning systems, cognitive perception, Adobe Captivate
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2017 12:02:28