Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Apmācību multivides lietojuma izveide
Title in English Creation of Multimedia Based Educational Material
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor M. Ziema
Reviewer
Abstract Darbs ir veltīts multivides lietojuma izstrādei apmācību vajadzībām. Lai veiksmīgi izstrādātu apmācību multivides lietojumu par MP4 failu formātu, nepieciešama izpratne par multividi kā tādu, tās apstrādes programmatūru, kā arī nepieciešama analīze par apmācību teoriju, izmantojot multividi, kā arī jābūt zināšanām par efektīviem veidiem, kādos apmācību procesā iesaistāmi multivides lietojumi. Pēc literatūras un zinātnisko pētījumu analīzes, sevišķi ņemot vērā Ričarda E.Maijera pētījumu rezultātus un izstrādātos postulātus, kā arī ievērojot ieteikumus efektīvam multivides pielietojumam apmācību procesa nodrošināšanā, tika izveidots apmācību multimediju lietojums divās vidēs: sākotnējs apmācību multivides lietojums Microsoft Power Point vidē, kam seko multivides lietojuma ziņā daudz plašāks – apmācību multivides lietojums Adobe Captivate vidē. Apmācību efektivitiāte izmantojot multivides lietojumu tika mērīta, izmantojot Google Docs piedāvātu tīmekļa vidē bāzētu testa aptauju, kas tika veidota gan kā zināšanu novērtējums, gan arī kā apmācāmo pašnovērtējums un komentāri par apmācību procesu, izmantojot apmācību multivides lietojumu. Iegūtie rezultāti apstiprina, ka apmācību process, izmantojot multivides lietojumu, var būt efektīvs gan apgūto zināšanu plānā, gan arī patērēta laika ziņā.
Keywords multivides lietojums, multivide, kognitīvā uztvere, apmācību sistēma, Adobe Captivate
Keywords in English multimedia, multimedia learning systems, cognitive perception, Adobe Captivate
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.06.2017 12:02:28