Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Šķeldas degšanas blakusproduktu izmantošanas grunts stabilizācijai analīze” („Autoceļa A12 posma Ludza-Terehova rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Woodchip Burning By-Products Use for Soil Stabilization” („Reconstruction of Road A12 Section Ludza-Terehova”)
Autors Roberts Baltadonis
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba,,Šķeldas degšanas blakusproduktu izmantošanas grunts stabilizācijai analīze.” mērķis ir izpētīt šķeldas vieglo pelnu ķīmiskās īpašības, ietekmi uz vidi un likumdošanu, kas saistīta ar šo pelnu izmantošanas ierobežošanu grunšu stabilizācijai, kā arī apskatīt citu valstu piemērus šī materiāla izmantošanā ceļu būvniecībā. Latvijā un Eiropā saražoto bio-kurināmā vieglo pelnu apjoms turpina pieaugt un lielākā daļa saražotā pelnu daudzuma tiek uzglabāti izgāstuvēs, bet ņemot vērā šo pelnu fizikālās un ķīmiskās īpašības tiem ir liels potenciāls tikt izmantotiem lietderīgi, arī grunšu stabilizācijai. Līdz šim bio-kurināmā vieglie pelni ceļu būvniecībā izmantoti tikai dažās Eiropas valstīs, bet veicot šī materiāla izpēti, iespējams, to varētu sākt izmantot arī Latvijā. Inženierprojekta ,, Autoceļa A12 posma Ludza-Terehova rekonstrukcija (137.0-140.8km)” daļā izstrādāts autoceļa rekonstrukcijas projekts ar pilnu segas rekosntrukciju 3.8 km garam ceļa posmam. Inženierprojekta izstrādes gaitā tika izskatīti 3 ceļa segas varianti un galvenais variants izvēlēts balstoties gan uz ekonomisku izdevīgumu, gan veiktu pilnu ceļa segas aprēķinu. Rekonstrukcijas projektā piedāvātie risinājumi paredz arī nelielu garenprofila korekciju, grāvju tīrīšanu, vientuļu koku izciršanu, caurteku tīrīšanu un nomaiņu, kā arī ceļa labiekārtošanu ņemot vērā satiksmes intensitātes prognozēto pieaugumu. Darba apjoms ir 144 lapas, 13 attēli, 43 tabulas, 8 rasējumi un 45 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Vieglie pelni, bio-kurināmā vieglie pelni,grunts stabilizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Fly ash, biomass fly ash, soil stabilization
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2017 16:06:04