Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Platjoslas interneta piekļuves kartēšanai raksturojošo pakalpojumu rādītāju novērtēšana optisko tīklu ietvaros
Nosaukums angļu valodā Broadband Internet Access Service Indicator Mapping and Evaluation Within Optical Networks
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs E.Lipenbergs
Recenzents R.Parts
Anotācija Šajā Bakalaura darbā tiks veikta platjoslas interneta piekļuves kartēšanai raksturojošo pakalpojumu rādītāju novērtēšana optisko tīklu ietvaros un arī tiks izpētītas Eiropas Savienības izvirzītās prasības un dokumentācija saistībā ar Eiropas Savienības digitalizācijas projektiem. Un, lai labāk izprastu ES attīstības plānu un lai saprastu platjoslas interneta piekļuves kartēšanas nozīmi ES attīstībās plānā, tika izvirzīti virkne darba uzdevumu, kurus veica diplomdarba ietvaros. Šo darba uzdevumu sīkāks izklāsts ir apskatāms darba ievadā. Vispirms darbā tika pētīta tīklu neitralitāte un tās nozīme mūsdienās, jo šī tēma ir aktuāla ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Nākošajā darba nodaļā tiek apskatītas regulējošās iestādes kā BEREC un Sabiedrisko Pakalpojumu Regulējošā Komisija, jo tieši šīs iestādes ir atbildīgas par to, lai interneta pakalpojuma sniedzēji ievērotu un nepārkāptu likumdošanā ietvertās prasības pakalpojumu sniegšanā. Savukārt, darba trešajā nodaļa tiks apskatīta Vienotā Digitālā Tirgus izveide, tās pamatnostādnes un nozīmē Eiropas politikā, kā arī tiks apskatīti nozīmīgākie projekti Vienotā Digitālā Tirgus ietvaros kā Gigabit Society un viesabonēšanas atcelšana. Bet ceturtajā nodaļā tiks aplūkoti pakalpojuma kvalitāti noteicošie parametri, un katram no parametriem tiks veikts detalizēts to apraksts un nozīme pakalpojuma kvalitātes noteikšanā. Piektajā nodaļā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2120 prasības uz līgumiem un viesabonēšanu padziļināta analīze. Tas ir svarīgi, jo tieši izmaiņas līgumos un viesabonēšanā skar ne tikai pakalpojuma sniedzēju, bet arī gala lietotāju. Un visbeidzot darba sestā nodaļa ir veltīta platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes raksturojošo rādītāju un kartēšanas novērtēšanai un analīzei. Bakalaura darbs satur 54 lappuses, 9 attēlus, 3 tabulas un 68 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Telekomunikācijas, Tīkla neitralitāte, BEREC, SPRK, Regulators, Gigabit Society, 5G, Kartēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Telecommunications, Net Neutrality, BEREC, SPRK, Regulator, Gigabit Society, 5G, Mapping
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2017 14:42:40