Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Platjoslas interneta piekļuves kartēšanai raksturojošo pakalpojumu rādītāju novērtēšana optisko tīklu ietvaros
Title in English Broadband Internet Access Service Indicator Mapping and Evaluation Within Optical Networks
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor E.Lipenbergs
Reviewer R.Parts
Abstract Šajā Bakalaura darbā tiks veikta platjoslas interneta piekļuves kartēšanai raksturojošo pakalpojumu rādītāju novērtēšana optisko tīklu ietvaros un arī tiks izpētītas Eiropas Savienības izvirzītās prasības un dokumentācija saistībā ar Eiropas Savienības digitalizācijas projektiem. Un, lai labāk izprastu ES attīstības plānu un lai saprastu platjoslas interneta piekļuves kartēšanas nozīmi ES attīstībās plānā, tika izvirzīti virkne darba uzdevumu, kurus veica diplomdarba ietvaros. Šo darba uzdevumu sīkāks izklāsts ir apskatāms darba ievadā. Vispirms darbā tika pētīta tīklu neitralitāte un tās nozīme mūsdienās, jo šī tēma ir aktuāla ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Nākošajā darba nodaļā tiek apskatītas regulējošās iestādes kā BEREC un Sabiedrisko Pakalpojumu Regulējošā Komisija, jo tieši šīs iestādes ir atbildīgas par to, lai interneta pakalpojuma sniedzēji ievērotu un nepārkāptu likumdošanā ietvertās prasības pakalpojumu sniegšanā. Savukārt, darba trešajā nodaļa tiks apskatīta Vienotā Digitālā Tirgus izveide, tās pamatnostādnes un nozīmē Eiropas politikā, kā arī tiks apskatīti nozīmīgākie projekti Vienotā Digitālā Tirgus ietvaros kā Gigabit Society un viesabonēšanas atcelšana. Bet ceturtajā nodaļā tiks aplūkoti pakalpojuma kvalitāti noteicošie parametri, un katram no parametriem tiks veikts detalizēts to apraksts un nozīme pakalpojuma kvalitātes noteikšanā. Piektajā nodaļā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2120 prasības uz līgumiem un viesabonēšanu padziļināta analīze. Tas ir svarīgi, jo tieši izmaiņas līgumos un viesabonēšanā skar ne tikai pakalpojuma sniedzēju, bet arī gala lietotāju. Un visbeidzot darba sestā nodaļa ir veltīta platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes raksturojošo rādītāju un kartēšanas novērtēšanai un analīzei. Bakalaura darbs satur 54 lappuses, 9 attēlus, 3 tabulas un 68 literatūras avotus.
Keywords Telekomunikācijas, Tīkla neitralitāte, BEREC, SPRK, Regulators, Gigabit Society, 5G, Kartēšana
Keywords in English Telecommunications, Net Neutrality, BEREC, SPRK, Regulator, Gigabit Society, 5G, Mapping
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 08.06.2017 14:42:40