Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Tradicionālās un kopulās balstītās tirgus riska novērtēšanas metodes un riska vadības politikas ietekme to izmantošanā
Nosaukums angļu valodā Traditional and Copula Based Market Risk Valuation Methods and Risk Management Policy Impact of their Use
Autors Liene Dūdele
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs J. Fjodorovs
Recenzents
Anotācija Darbā apskatītas tradicionālās un uz kopulām balstītās tirgus riska novērtēšanas metodes un riska vadības politikas ietekme to izmantošanā. Darbs ir sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīts tirgus riska jēdziens, tā novērtēšanas metodes, kopulas un to izmantošana tirgus riska novērtēšanā, kā arī riska politikas vadības galvenās vadlīnijas. Praktiskajā daļā tika izveidots neliels akciju portfelis, kura tirgus risks tika novērtēts ar kopulu palīdzību un izmantojot jaunākās riska vadības politikas principus. Praktiskās daļas rezultātu iegūšanā un analīzē izmantota statistiskās programmatūras vide R. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar divām tradicionālajām riska novērtēšanas metodēm – vēsturisko imitāciju metodi un variāciju-kovariāciju metodi. Darbs sastāv no 40 lpp. teksta, 8 attēliem, 11 tabulām, 2 pielikumiem un 23 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi tirgus risks, riskam pakļautais mērs, paredzamais iztrūkums, kopulas, riska vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā market risk, value at risk, expected shortfall, copulas, risk management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2017 20:20:03