Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Manufacturing Enterprise Efficiency Improvement Project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents RTU IEVF BUNĪ Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docents (prakt.) Mg.oec. Uldis Kamols
Anotācija Diplomprojektu “Ražošanas uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts” izstrādājis RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes students Inguss Rozītis. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tajā tiek apskatīta uzņēmuma akciju sabiedrības “Liepājas papīrs” vēturiskā attīstība, saimnieciskā darbība un meklēti iespējamie risinājumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts sastāv no trijām daļām: analītiskās daļas, pētījuma daļas un aprēķinu daļas. Diplomdarbam pievienotas darba izpildes un novērtējuma lapa, diplomdarba uzdevums un recenzija. Diplomdarba apjoms ir 77 lapas un izstrādātajā projektā iekļauti attēli, tabulas un formulas. Analītiskajā daļā autors iepazīstina ar uzņēmuma vēsturi, ar uzņēmuma ražoto produkciju, ražošanas procesiem, finansiālo rādītāju analīzi, kas ietver peļņas/ zaudējumu, rentabilitātes un SWID analīzi. Apskatīti uzņēmuma attīstību kavējoši apstākļi. Pētījuma daļā formulētas trīs problēmas un apskatītas to risinājuma iespējas. Aprēķinu daļā veikti ekonomiskie aprēķini izvirzītajām problēmām, un izstrādāti priekšlikumi problēmu risinājumam. Pirmajā aprēķinā apskatīts uzņēmuma noliktavu darbs un krājumu samazināšanas iespējas. Otrs aprēķins veikts par transporta maršrutu optimizāciju kravu pārvadājumos uz Igauniju, ko veic ar uzņēmuma transportu. Trešais aprēķins veikts nolūkā optimizēt iekārtas apkalpojošā personāla darba ražīgumu un kvalifikāciju.
Atslēgas vārdi Diplomprojektu “Ražošanas uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts”
Atslēgas vārdi angļu valodā The Diploma Paper "Opportunities for improving production efficiency"
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2017 19:01:59