Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Manufacturing Enterprise Efficiency Improvement Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Irina Voronova
Reviewer RTU IEVF BUNĪ Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docents (prakt.) Mg.oec. Uldis Kamols
Abstract Diplomprojektu “Ražošanas uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts” izstrādājis RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes students Inguss Rozītis. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tajā tiek apskatīta uzņēmuma akciju sabiedrības “Liepājas papīrs” vēturiskā attīstība, saimnieciskā darbība un meklēti iespējamie risinājumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts sastāv no trijām daļām: analītiskās daļas, pētījuma daļas un aprēķinu daļas. Diplomdarbam pievienotas darba izpildes un novērtējuma lapa, diplomdarba uzdevums un recenzija. Diplomdarba apjoms ir 77 lapas un izstrādātajā projektā iekļauti attēli, tabulas un formulas. Analītiskajā daļā autors iepazīstina ar uzņēmuma vēsturi, ar uzņēmuma ražoto produkciju, ražošanas procesiem, finansiālo rādītāju analīzi, kas ietver peļņas/ zaudējumu, rentabilitātes un SWID analīzi. Apskatīti uzņēmuma attīstību kavējoši apstākļi. Pētījuma daļā formulētas trīs problēmas un apskatītas to risinājuma iespējas. Aprēķinu daļā veikti ekonomiskie aprēķini izvirzītajām problēmām, un izstrādāti priekšlikumi problēmu risinājumam. Pirmajā aprēķinā apskatīts uzņēmuma noliktavu darbs un krājumu samazināšanas iespējas. Otrs aprēķins veikts par transporta maršrutu optimizāciju kravu pārvadājumos uz Igauniju, ko veic ar uzņēmuma transportu. Trešais aprēķins veikts nolūkā optimizēt iekārtas apkalpojošā personāla darba ražīgumu un kvalifikāciju.
Keywords Diplomprojektu “Ražošanas uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts”
Keywords in English The Diploma Paper "Opportunities for improving production efficiency"
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 07.06.2017 19:01:59