Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Diskrētas sistēmas līdzsvara stāvokļa modelēšanā sakņota eksperimenta plāna iegūšanas metode
Nosaukums angļu valodā Equilibrium State Modeling Based Obtaining Method of Experiment Plan in Discreet Systems
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs J. Lavendels
Recenzents Gints Jēkabsons, Dr.sc.ing., LDI vadošais pētnieks
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts eksperimenta plāna iegūšanas metodei, kas sakņojas līdzsvara stāvokļa atrašanā n – dimensiju telpas fragmentā. Metodes pamatā ir pieņēmums, ka bezgalīgā telpā ar uzdotu lādētu daļiņu blīvumu, daļiņas izvietosies vienmērīgi. Eksperimenta plāna iegūšanai bezgalīgo n – dimensiju telpu aizstāj ar hiperkubu, kura virsma modelē ārējās bezgalīgās telpas iedarbību. Ir izstrādāta programmatūra un iegūti praktiski rezultāti eksperimentu plāna iegūšanai daudz dimensiju telpā. Savukārt divdimensiju telpa dod iespēju izstrādāt metodiku un algoritmus eksperimentu plāna iegūšanai, vienlaicīgi nodrošinot vienkāršu risinājuma procesa vizualizāciju. Iegūtie pētījumu rezultāti divdimensiju telpā dod iespēju veidot metodes eksperimenta plāna iegūšanai daudzdimensiju telpas hiperkubā. Pētījumā bezgalīga telpa tiek aizstāta ar ierobežotu lādētu daļiņu daudzumu un galīga izmēra hiperkubu un tā apkārtni, kas ar pietiekamu precizitāti aizstāj bezgalīgo telpu. Raksturīgākās īpašības eksperimenta plānošanas procesā ir samazināt eksperimentu skaitu, vienlaicīgi apejot visus pētāmos faktorus ar noteiktiem likumiem. Tie ir algoritmi, dažādas matemātiskās metodes, formalizējot pētījuma rīcību, stratēģijas izvēli, kas dod iespēju pieņemt svarīgus lēmumus pēc katras eksperimentu virknes.
Atslēgas vārdi Eksperimenta plāns, lādētu daļiņu mijiedarbība, Latīņu kubs, hiperkubs, vienmērīgs sadalījums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Experiment plan, charged particle interaction, Latin cube, Hypercube, Uniform distribution.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2017 17:05:00