Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Diskrētas sistēmas līdzsvara stāvokļa modelēšanā sakņota eksperimenta plāna iegūšanas metode
Title in English Equilibrium State Modeling Based Obtaining Method of Experiment Plan in Discreet Systems
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor J. Lavendels
Reviewer Gints Jēkabsons, Dr.sc.ing., LDI vadošais pētnieks
Abstract Maģistra darbs ir veltīts eksperimenta plāna iegūšanas metodei, kas sakņojas līdzsvara stāvokļa atrašanā n – dimensiju telpas fragmentā. Metodes pamatā ir pieņēmums, ka bezgalīgā telpā ar uzdotu lādētu daļiņu blīvumu, daļiņas izvietosies vienmērīgi. Eksperimenta plāna iegūšanai bezgalīgo n – dimensiju telpu aizstāj ar hiperkubu, kura virsma modelē ārējās bezgalīgās telpas iedarbību. Ir izstrādāta programmatūra un iegūti praktiski rezultāti eksperimentu plāna iegūšanai daudz dimensiju telpā. Savukārt divdimensiju telpa dod iespēju izstrādāt metodiku un algoritmus eksperimentu plāna iegūšanai, vienlaicīgi nodrošinot vienkāršu risinājuma procesa vizualizāciju. Iegūtie pētījumu rezultāti divdimensiju telpā dod iespēju veidot metodes eksperimenta plāna iegūšanai daudzdimensiju telpas hiperkubā. Pētījumā bezgalīga telpa tiek aizstāta ar ierobežotu lādētu daļiņu daudzumu un galīga izmēra hiperkubu un tā apkārtni, kas ar pietiekamu precizitāti aizstāj bezgalīgo telpu. Raksturīgākās īpašības eksperimenta plānošanas procesā ir samazināt eksperimentu skaitu, vienlaicīgi apejot visus pētāmos faktorus ar noteiktiem likumiem. Tie ir algoritmi, dažādas matemātiskās metodes, formalizējot pētījuma rīcību, stratēģijas izvēli, kas dod iespēju pieņemt svarīgus lēmumus pēc katras eksperimentu virknes.
Keywords Eksperimenta plāns, lādētu daļiņu mijiedarbība, Latīņu kubs, hiperkubs, vienmērīgs sadalījums.
Keywords in English Experiment plan, charged particle interaction, Latin cube, Hypercube, Uniform distribution.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 07.06.2017 17:05:00