Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Unity 3D mobilo lietojumu (spēļu) izstrādes dizaina modeļi
Nosaukums angļu valodā Unity 3D Mobile Applications (Games) Development Design Patterns
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs A. Jurenoks
Recenzents Artūrs Bartusevičs, Dr.sc.ing., SIA Tieto Latvia vec. konfigurāciju vadītājs
Anotācija Darba mērķis ir veikt izstrādes dizaina modeļu analīzi un salīdzināt to izmantošanas priekšrocības, izstrādājot multi-platformu mobilo spēli Unity vidē. Nepārdomāti veidota programmatūras sistēma nereti noved pie saistīta un trausla koda, kurā ir grūti veikt izmaiņas un papildināt to, kā arī šādās sistēmās var biežāk novērot neparedzētas kļūdas. Lai risinātu šo problēmu, darbā tika analizēts 21 dizaina modelis, no kuriem vairākums tika realizēts lietojumprogrammatūras izstrādē. Praktiskā daļa tika izveidota spēle, pielietojot gan kontroles inversijas, gan standarta pieejas, un iegūtie dati apkopoti un izanalizēti, lai izceltu dizaina modeļu izmantošanas priekšrocības. Izstrāde tika veikta, izmantojot Unity platformu. Rezultātā tika secināts, ka dizaina modeļu izmantošana programmatūras izstrādei atvieglo izmaiņu un koda papildināšanu veikšanas ātrumu, kā arī uzlabo kopējo programmatūras uzbūvi. Tika noskaidrots, ka kontroles inversijas ietvara izmantošana atvieglo izstrādes procesu, tomēr, lai to apgūtu un efektīvi spētu izmantot, jāvelta daudz laika. Darbs ir 53 lappušu garš, tas sastāv no 40 attēliem, 5 tabulām, 25 izmantotajiem literatūras avotiem un 4 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Unity, dizaina modeļi, lietojumprogrammas, kontroles inversija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Unity, design patterns, mobile applications, inversion of control.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2017 12:59:22