Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums JavaScript bibliotēku izpēte SPA lietotņu izstrādes kontekstā
Nosaukums angļu valodā Research on JavaScript Libraries in the Context of SPA Applications Development
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs P.Rusakovs
Recenzents Mg.sc.ing., Konstantīns Gusarovs, SIA "C.T.Co", vadošais programmatūras izstrādātājs
Anotācija Datorzinātnēs programmatūras satvars tiek uzskatīts par abstrakciju, kas ļauj lietotājam manuāli pievienot kodu jau vispārīgi funkcionējošai lietojumprogrammatūrai, tādējādi to rediģējot un individualizējot atbilstoši lietojumprogrammatūras mērķiem un prasībām. Programmatūras satvars pēc būtības ir konceptuāla platforma, kura sniedz specifisku funkcionalitāti jau esošai programmatūrai, kļūstot par daļu no rīkiem lietojumprogrammatūru un citu risinājumu izstrādei. Šie satvari apraksta atbilstošās lietojumprogrammatūras struktūru un sniedz iespēju tās izstrādātājam organizēt kodu tādā veidā, lai rezultātā izstrādātā lietojumprogrammatūra būtu ērti mērogojama. Satvari sevī tādas komponentes kā kompilatorus, application programming interfaces (APIs), kodu bibliotēkas, un citas. Šajā darbā detalizētāk tiks apskatīti satvari un tajā iekļautās bibliotēkas un papildrīki. Bakalaura darba gaitā tiek apskatīta un analizēta informācija par Single-Page Applications (SPA) un to implementāciju, izmantojot JavaScript programmēšanas valodu. Tiek iegūta informācija par JavaScript vēsturi, tās struktūru, un lietojumprogrammatūru bibliotēkām un satvariem. Praktiskajā daļā tiek analizēti un salīdzināti JavaScript satvari, lai noteiktu to būtiskākās atšķirības. Ņemot vērā Javascript programmēšanas valodas plašo satvaru klāstu un tās daudzveidīgās funkcionalitātes, šajā bakalaura darbā tiks izpētīti un salīdzināti Javascript satvari Angular un Ember SPA lietotņu izstrādes kontekstā. Bakalaura darba rezultātā tiek iegūti secinājumi par abiem satvariem, to atšķirībām un pielietošanas specifiku. Bakalaura darbā ir 46 lappuses, 7 attēli, 5 tabulas, 1 pielikums un 91 informācijas avots.
Atslēgas vārdi JavaScript, SPA, Angular, Ember, Web
Atslēgas vārdi angļu valodā JavaScript, SPA, Angular, Ember, Web
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 22:17:18