Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language JavaScript bibliotēku izpēte SPA lietotņu izstrādes kontekstā
Title in English Research on JavaScript Libraries in the Context of SPA Applications Development
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor P.Rusakovs
Reviewer Mg.sc.ing., Konstantīns Gusarovs, SIA "C.T.Co", vadošais programmatūras izstrādātājs
Abstract Datorzinātnēs programmatūras satvars tiek uzskatīts par abstrakciju, kas ļauj lietotājam manuāli pievienot kodu jau vispārīgi funkcionējošai lietojumprogrammatūrai, tādējādi to rediģējot un individualizējot atbilstoši lietojumprogrammatūras mērķiem un prasībām. Programmatūras satvars pēc būtības ir konceptuāla platforma, kura sniedz specifisku funkcionalitāti jau esošai programmatūrai, kļūstot par daļu no rīkiem lietojumprogrammatūru un citu risinājumu izstrādei. Šie satvari apraksta atbilstošās lietojumprogrammatūras struktūru un sniedz iespēju tās izstrādātājam organizēt kodu tādā veidā, lai rezultātā izstrādātā lietojumprogrammatūra būtu ērti mērogojama. Satvari sevī tādas komponentes kā kompilatorus, application programming interfaces (APIs), kodu bibliotēkas, un citas. Šajā darbā detalizētāk tiks apskatīti satvari un tajā iekļautās bibliotēkas un papildrīki. Bakalaura darba gaitā tiek apskatīta un analizēta informācija par Single-Page Applications (SPA) un to implementāciju, izmantojot JavaScript programmēšanas valodu. Tiek iegūta informācija par JavaScript vēsturi, tās struktūru, un lietojumprogrammatūru bibliotēkām un satvariem. Praktiskajā daļā tiek analizēti un salīdzināti JavaScript satvari, lai noteiktu to būtiskākās atšķirības. Ņemot vērā Javascript programmēšanas valodas plašo satvaru klāstu un tās daudzveidīgās funkcionalitātes, šajā bakalaura darbā tiks izpētīti un salīdzināti Javascript satvari Angular un Ember SPA lietotņu izstrādes kontekstā. Bakalaura darba rezultātā tiek iegūti secinājumi par abiem satvariem, to atšķirībām un pielietošanas specifiku. Bakalaura darbā ir 46 lappuses, 7 attēli, 5 tabulas, 1 pielikums un 91 informācijas avots.
Keywords JavaScript, SPA, Angular, Ember, Web
Keywords in English JavaScript, SPA, Angular, Ember, Web
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 06.06.2017 22:17:18