Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Prasību inženierijas procesu salīdzinājums dažādos projektu vadības modeļos
Nosaukums angļu valodā Comparison of Requirements Engineering Processes in Various Project Management Models
Autors Darīna Blaževiča
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Anita Finke
Recenzents Mg. sc. ing. Līga Bormane
Anotācija Tēmas aktualitāte: darbs sniedz ieskatu par prasības inženierijas struktūru, un apraksta prasību inženierijas procesu salīdzinājumu dažādos sistēmas un projektu izstrādes modeļos. Šāds salīdzinājums var kalpot kā labs instruments, lai iegūtu priekšstatu par prasību inženierijas aktivitāšu realizāciju dažādos projektu un izstrādes modeļos. Mērķis: Izstrādāta darba mērķis bija veikt prasību inženierijas procesu salīdzinājumu dažādās programmatūras/projektu izstrādes metodēs. Pētījuma gaita: Pētījums sākās ar prasību inženierijas pamata izzināšanu un novērtēšanu, kas, galvenokārt iekļāva šādas aktivitātes - prasību izzināšanas, dokumentēšanas, saskaņošanas, validācijas un pārvaldības principu un tehniku izpēti un analīzi. Tālāk tika apskatīti programmatūras inženierijas izstrādes principi un metodes. Praktiskās daļas ietvaros, tika analizētas dažādu programmatūras izstrādes metožu saistība ar prasības inženierijas pamata procesiem (tās aktivitātēm). Galvenie darba rezultāti ir: •Prasību inženierijas procesu novērtējums katrai no pētījumam izvēlētajai metodei. •Prasību inženierijas procesu salīdzinājums dažādās programmatūras izstrādes metodēs. •Secinājumi par prasību inženierijas nepieciešamību mūsdienas tehnoloģiskajai izstrādei. Darba apjoms - 65. lpp., 5 tabulas, 10 attēli un 0 pielikumi.
Atslēgas vārdi prasības, inženierija, programmatūra, metode
Atslēgas vārdi angļu valodā requirements, engineering, software, method
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 18:46:10