Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Prasību inženierijas procesu salīdzinājums dažādos projektu vadības modeļos
Title in English Comparison of Requirements Engineering Processes in Various Project Management Models
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc. ing. Anita Finke
Reviewer Mg. sc. ing. Līga Bormane
Abstract Tēmas aktualitāte: darbs sniedz ieskatu par prasības inženierijas struktūru, un apraksta prasību inženierijas procesu salīdzinājumu dažādos sistēmas un projektu izstrādes modeļos. Šāds salīdzinājums var kalpot kā labs instruments, lai iegūtu priekšstatu par prasību inženierijas aktivitāšu realizāciju dažādos projektu un izstrādes modeļos. Mērķis: Izstrādāta darba mērķis bija veikt prasību inženierijas procesu salīdzinājumu dažādās programmatūras/projektu izstrādes metodēs. Pētījuma gaita: Pētījums sākās ar prasību inženierijas pamata izzināšanu un novērtēšanu, kas, galvenokārt iekļāva šādas aktivitātes - prasību izzināšanas, dokumentēšanas, saskaņošanas, validācijas un pārvaldības principu un tehniku izpēti un analīzi. Tālāk tika apskatīti programmatūras inženierijas izstrādes principi un metodes. Praktiskās daļas ietvaros, tika analizētas dažādu programmatūras izstrādes metožu saistība ar prasības inženierijas pamata procesiem (tās aktivitātēm). Galvenie darba rezultāti ir: •Prasību inženierijas procesu novērtējums katrai no pētījumam izvēlētajai metodei. •Prasību inženierijas procesu salīdzinājums dažādās programmatūras izstrādes metodēs. •Secinājumi par prasību inženierijas nepieciešamību mūsdienas tehnoloģiskajai izstrādei. Darba apjoms - 65. lpp., 5 tabulas, 10 attēli un 0 pielikumi.
Keywords prasības, inženierija, programmatūra, metode
Keywords in English requirements, engineering, software, method
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 06.06.2017 18:46:10