Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Multikritēriju izvēles metode saimnieciski izdevīgākiem piedāvājumiem autoceļu iepirkumos”
Nosaukums angļu valodā “The Multi – criteria Choice Method for Economically Advantageous Tender in the Procurement of Roads”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A. Paeglītis
Recenzents G.Kains, VAS "LVC"
Anotācija Mūsdienās sabiedrība arvien vairāk pieprasa atteikties no zemākās cenas principa, tādēļ šobrīd vērojama tendence, ka dažādas pašvaldības un valsts institūciju autoceļu iepirkumos sāk ieviest saimnieciski izdevīgāko iepirkumu principu. Galvenā problēma ir vērtēšanas objektivitāte un projekta veiksmīga realizācija ir ļoti atkarīga no pareiza darbuzņēmēja izvēles. Maģistra darbs veidots četrās daļās. Pirmajā daļā aprakstīti un analizēti Latvijas ceļu tīkla būvniecības iepirkumu veidi un Latvijas likumdošana, izvērtētas jaunākās iepirkumu prakses un citu valstu labā prakse, izpētītas citu valstu jaunās tehnoloģiskās iestrādnes, kas ļauj uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti mazinot subjektivitātes faktoru (lēmumu atbalsta sistēmas). Otrajā daļā apskatītās dažādas multikritēriju analīzes metodes, analizētas to pielietojums un piemērošana saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu izvērtēšanā. Trešajā daļā analizēts Valkas novada domes atklātā konkursa „Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai” saimnieciski izdevīgākais iepirkums Latvijā, analizēti tā kritēriji un to ietekme tautsaimniecībā kā īstermiņā, tā ilgtermiņā. Ceturtajā daļā pēc multikritēriju analīzes metodes teorētiski izvērtēti piedāvājumi un izstrādāti kritēriji saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, atklātam konkursam „Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai”, pamatojot katra kritērija procentuālo sadalījumu un ietekmi. Darba nobeigumā apkopoti praktiskās daļas rezultāti, izdarīti secinājumi un piedāvāti ieteikumi turpmākiem autoceļu iepirkumiem. Maģistra darba rezultātus var izmantot pašvaldības, valsts iestādes kā arī privātie uzņēmumi, kas vēlas veikt iepirkumu analīzi un pretendentu atlasi pēc Fuzzy kopu teorijas metodes. Maģistra darbā apjoms ir 102 lapaspuses, darbā ir ietvertas 22 tabulas, 18 attēli un 23 formulas.
Atslēgas vārdi Multikritēriji, saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi autoceļos
Atslēgas vārdi angļu valodā The Multi – criteria Choice Method, Procurement of Roads
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 13:39:59