Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Multikritēriju izvēles metode saimnieciski izdevīgākiem piedāvājumiem autoceļu iepirkumos”
Title in English “The Multi – criteria Choice Method for Economically Advantageous Tender in the Procurement of Roads”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A. Paeglītis
Reviewer G.Kains, VAS "LVC"
Abstract Mūsdienās sabiedrība arvien vairāk pieprasa atteikties no zemākās cenas principa, tādēļ šobrīd vērojama tendence, ka dažādas pašvaldības un valsts institūciju autoceļu iepirkumos sāk ieviest saimnieciski izdevīgāko iepirkumu principu. Galvenā problēma ir vērtēšanas objektivitāte un projekta veiksmīga realizācija ir ļoti atkarīga no pareiza darbuzņēmēja izvēles. Maģistra darbs veidots četrās daļās. Pirmajā daļā aprakstīti un analizēti Latvijas ceļu tīkla būvniecības iepirkumu veidi un Latvijas likumdošana, izvērtētas jaunākās iepirkumu prakses un citu valstu labā prakse, izpētītas citu valstu jaunās tehnoloģiskās iestrādnes, kas ļauj uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti mazinot subjektivitātes faktoru (lēmumu atbalsta sistēmas). Otrajā daļā apskatītās dažādas multikritēriju analīzes metodes, analizētas to pielietojums un piemērošana saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu izvērtēšanā. Trešajā daļā analizēts Valkas novada domes atklātā konkursa „Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai” saimnieciski izdevīgākais iepirkums Latvijā, analizēti tā kritēriji un to ietekme tautsaimniecībā kā īstermiņā, tā ilgtermiņā. Ceturtajā daļā pēc multikritēriju analīzes metodes teorētiski izvērtēti piedāvājumi un izstrādāti kritēriji saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, atklātam konkursam „Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai”, pamatojot katra kritērija procentuālo sadalījumu un ietekmi. Darba nobeigumā apkopoti praktiskās daļas rezultāti, izdarīti secinājumi un piedāvāti ieteikumi turpmākiem autoceļu iepirkumiem. Maģistra darba rezultātus var izmantot pašvaldības, valsts iestādes kā arī privātie uzņēmumi, kas vēlas veikt iepirkumu analīzi un pretendentu atlasi pēc Fuzzy kopu teorijas metodes. Maģistra darbā apjoms ir 102 lapaspuses, darbā ir ietvertas 22 tabulas, 18 attēli un 23 formulas.
Keywords Multikritēriji, saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi autoceļos
Keywords in English The Multi – criteria Choice Method, Procurement of Roads
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 06.06.2017 13:39:59