Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozītmateriālu hidrogēli kaulaudu un skrimšļaudu inženierijai.
Nosaukums angļu valodā Hydrogels of hydroxyapatite/polyvinyl alcohol composite materials for bone and cartilage tissue engineering.
Autors Anna Timofejeva
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Dagnija Loča
Recenzents Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri
Anotācija Maģistra darbā apkopota zinātniskā literatūra par kaulaudu un skrimšļaudu struktūru, hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozītmateriālu un polivinilspirta hidrogēlu iegūšanas metodēm, kā arī polivinilspirta hidrogēlu un hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozītmateriālu hidrogēlu īpašībām un pielietojuma sfērām. Darba ietvaros izvērtēta hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozītmateriālu in situ sintēzes parametru, izmantoto izejvielu ķīmiskās tīrības un polivinilspirta raksturlielumu ietekme uz materiāla fāžu sastāvu. Pagatavoti hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozītmateriālu hidrogēli ar atšķirīgu fāžu attiecību (50/50 un 70/30 masas%) un sasaldēšanas/atkausēšanas ciklu skaitu (10, 12, 14, 16, 18 un 20 cikli). Izpētīta neorganiskās fāzes satura un polimēra loma suspensiju gelēšanas procesos, kā arī izvērtēta sasaldēšanas/atkausēšanas ciklu metodes efektivitāte un piemērotība stabilu hidrokilapatīta/polivinilspirta hidrogēlu iegūšanai. Noteikta paraugu uzbriešanas kinētika fosfātu buferšķīdumā, škērssaistīta polimēra saturs un pētāmo paraugu mikrostruktūra pirms un pēc uzbriešanas pētījumiem. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1998. līdz 2016. gadam. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 76 lpp, 36 attēlus, 16 tabulas, darbā izmantoti 99 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AUDU INŽENIERIJA, KAULAUDI, SKRIMŠĻAUDI, HIDROKSILAPATĪTS, POLIVINILSPIRTS, IN SITU SINTĒZE, NANOKOMPOZĪTMATERIĀLI, HIDROGĒLI, SASALDĒŠANAS-ATKAUSĒŠANAS CIKLU METODE
Atslēgas vārdi angļu valodā TISSUE ENGINEERING, BONE, CARTILAGE, HYDROXYAPATITE, POLYVINYL ALCOHOL, IN SITU SYNTHESIS, NANOCOMPOSITE MATERIALS, HYDROGELS, FREEZE-THAWING METHOD
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 11:36:11