Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozītmateriālu hidrogēli kaulaudu un skrimšļaudu inženierijai.
Title in English Hydrogels of hydroxyapatite/polyvinyl alcohol composite materials for bone and cartilage tissue engineering.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing. Dagnija Loča
Reviewer Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri
Abstract Maģistra darbā apkopota zinātniskā literatūra par kaulaudu un skrimšļaudu struktūru, hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozītmateriālu un polivinilspirta hidrogēlu iegūšanas metodēm, kā arī polivinilspirta hidrogēlu un hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozītmateriālu hidrogēlu īpašībām un pielietojuma sfērām. Darba ietvaros izvērtēta hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozītmateriālu in situ sintēzes parametru, izmantoto izejvielu ķīmiskās tīrības un polivinilspirta raksturlielumu ietekme uz materiāla fāžu sastāvu. Pagatavoti hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozītmateriālu hidrogēli ar atšķirīgu fāžu attiecību (50/50 un 70/30 masas%) un sasaldēšanas/atkausēšanas ciklu skaitu (10, 12, 14, 16, 18 un 20 cikli). Izpētīta neorganiskās fāzes satura un polimēra loma suspensiju gelēšanas procesos, kā arī izvērtēta sasaldēšanas/atkausēšanas ciklu metodes efektivitāte un piemērotība stabilu hidrokilapatīta/polivinilspirta hidrogēlu iegūšanai. Noteikta paraugu uzbriešanas kinētika fosfātu buferšķīdumā, škērssaistīta polimēra saturs un pētāmo paraugu mikrostruktūra pirms un pēc uzbriešanas pētījumiem. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1998. līdz 2016. gadam. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 76 lpp, 36 attēlus, 16 tabulas, darbā izmantoti 99 literatūras avoti.
Keywords AUDU INŽENIERIJA, KAULAUDI, SKRIMŠĻAUDI, HIDROKSILAPATĪTS, POLIVINILSPIRTS, IN SITU SINTĒZE, NANOKOMPOZĪTMATERIĀLI, HIDROGĒLI, SASALDĒŠANAS-ATKAUSĒŠANAS CIKLU METODE
Keywords in English TISSUE ENGINEERING, BONE, CARTILAGE, HYDROXYAPATITE, POLYVINYL ALCOHOL, IN SITU SYNTHESIS, NANOCOMPOSITE MATERIALS, HYDROGELS, FREEZE-THAWING METHOD
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 06.06.2017 11:36:11