Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas risinājumi Latvijas pašvaldībās
Nosaukums angļu valodā The real estate management company’s competitiveness improvement solutions in Latvian municipalities
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Puķīte
Recenzents Maira Leščevica
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas risinājumi Latvijas pašvaldībās”. Maģistra darba ietvaros veiktā pētījuma objekts ir uz konkurētspēju orientēta nekustamā īpašuma pārvaldīšana, bet pētījuma priekšmets – nnekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumu konkurētspēja. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt uzņēmumu konkurētspējas faktorus, kas ietekmē uzņēmumu attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozarē un piedāvāt iespējamos risinājumus konkurētspējas palielināšanai pašvaldības uzņēmumos. Tiek izvirzīti sekojoši maģistra darba uzdevumi: 1) pamatojoties uz speciālās literatūras avotiem, izpētīt konkurences attīstību noteicošos faktorus, konkurētspējas jēdzienu un konkurētspējas novērtēšanas iespējas; 2) izpētīt dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares vēsturisko attīstību un tendences; 3) novērtēt izvēlētā uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudus; 4) veikt uzņēmuma un tā konkurentu darbības rezultātu izvērtēšanu un rezultātu analīzi; 5) balstoties uz veikto izvēlētā uzņēmuma konkurētspējas izpēti, izstrādāt priekšlikumus tā attīstības un konkurētspējas paaugstināšanas iespējām. Maģistra darbā tiek izpētīta dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares vēsturiskā attīstība un tendences, nozarē esošās konkurences ietekmējošie faktori un izmantojot Maikla Portera metodi, konkurences novērtēšanas metodes. Praktiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma iekšējās vides un ārējās vides ietekme uz uzņēmuma darbību, izpētīti esošie un potenciālie konkurenti, konkurētspējas priekšrocības, trūkumi. Maģistra darba gaitā tiek izstrādāta vērtību ķēde un tiek identificētas konkurētspējīgu priekšrocību attīstīšanas iespējas. Maģistra darba izstrādes gaitā tiek izmantota aprakstošā, statistiskā, analītiskā un aptaujas (informācijas vākšana, apstrāde un analīze) metodes. Maģistra darbā tiek izmantotas nozares grāmatas, kā būtiskākās minot Fedotova K., Geipele I, “Konkurētspējīgi orientēta vadīšana koksnes produktu ražošanā Latvijā”, zinātniskie raksti, promociju darbi, Latvijas Republikas normatīvie akti, Centrālās statistikas biroja dati, interneta resursi un uzņēmuma publicētā un nepublicētā informācija. Maģistra darbs ir izstrādāts uz 108 lpp., darbs satur 17 tabulas un 24 attēlus, pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Konkurence, pašvaldība, apsainmiekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā competition, municipalities, real estate
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 11:01:03