Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas risinājumi Latvijas pašvaldībās
Title in English The real estate management company’s competitiveness improvement solutions in Latvian municipalities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Puķīte
Reviewer Maira Leščevica
Abstract Maģistra darba tēma ir “Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas risinājumi Latvijas pašvaldībās”. Maģistra darba ietvaros veiktā pētījuma objekts ir uz konkurētspēju orientēta nekustamā īpašuma pārvaldīšana, bet pētījuma priekšmets – nnekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumu konkurētspēja. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt uzņēmumu konkurētspējas faktorus, kas ietekmē uzņēmumu attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozarē un piedāvāt iespējamos risinājumus konkurētspējas palielināšanai pašvaldības uzņēmumos. Tiek izvirzīti sekojoši maģistra darba uzdevumi: 1) pamatojoties uz speciālās literatūras avotiem, izpētīt konkurences attīstību noteicošos faktorus, konkurētspējas jēdzienu un konkurētspējas novērtēšanas iespējas; 2) izpētīt dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares vēsturisko attīstību un tendences; 3) novērtēt izvēlētā uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudus; 4) veikt uzņēmuma un tā konkurentu darbības rezultātu izvērtēšanu un rezultātu analīzi; 5) balstoties uz veikto izvēlētā uzņēmuma konkurētspējas izpēti, izstrādāt priekšlikumus tā attīstības un konkurētspējas paaugstināšanas iespējām. Maģistra darbā tiek izpētīta dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares vēsturiskā attīstība un tendences, nozarē esošās konkurences ietekmējošie faktori un izmantojot Maikla Portera metodi, konkurences novērtēšanas metodes. Praktiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma iekšējās vides un ārējās vides ietekme uz uzņēmuma darbību, izpētīti esošie un potenciālie konkurenti, konkurētspējas priekšrocības, trūkumi. Maģistra darba gaitā tiek izstrādāta vērtību ķēde un tiek identificētas konkurētspējīgu priekšrocību attīstīšanas iespējas. Maģistra darba izstrādes gaitā tiek izmantota aprakstošā, statistiskā, analītiskā un aptaujas (informācijas vākšana, apstrāde un analīze) metodes. Maģistra darbā tiek izmantotas nozares grāmatas, kā būtiskākās minot Fedotova K., Geipele I, “Konkurētspējīgi orientēta vadīšana koksnes produktu ražošanā Latvijā”, zinātniskie raksti, promociju darbi, Latvijas Republikas normatīvie akti, Centrālās statistikas biroja dati, interneta resursi un uzņēmuma publicētā un nepublicētā informācija. Maģistra darbs ir izstrādāts uz 108 lpp., darbs satur 17 tabulas un 24 attēlus, pievienoti 2 pielikumi.
Keywords Konkurence, pašvaldība, apsainmiekošana
Keywords in English competition, municipalities, real estate
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 06.06.2017 11:01:03