Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Risku vadības problēmas un risinājumi nekustamā īpašuma pārvaldībā
Nosaukums angļu valodā Risk management problems and solutions in real estate management
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Nikolajs Rauza
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Risku vadības problēmas un risinājumi nekustama īpašuma pārvaldībā”. Maģistra darba mērķis ir apskatīt teorētiskus un praktiskus aspektus risku vadības problēmas un risinājums nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, izstrādāt riska vadības stratēģiju nelielam pārvaldīšanas organizācijām. Darba uzdevumi ir noteikt un izvērtēt būtiskus nozares riskus un problēmas, saprast riska jēdzienu, riska vadības sastāvdaļas un īpatnības, veikt risku klasifikāciju, kā arī izstrādāt paņēmienus, pasākumus riska vadībai nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumos. Maģistra darbs izstrādāts, pamatojoties uz literatūras avotu apkopojumu, dažādām publikācijām un Interneta avotiem. Darba pamatā ir izmantota datu analīzes metode, kā arī analizēta zinātniskā literatūra, starptautiski pētījumi un zinātniskie raksti, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pārvaldību un riska vadības tēmām. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts nekustamā īpašuma pārvaldīšana Latvijā, tās tiesiskais regulējums, esošas problēmas un grūtības. Otrajā daļā tiek apkopoti riska vadības pamati un riska jēdziens. Trešajā daļā tiek izpētīts konkrēts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmums un tajā notiekošie procesi, veikta riska noteikšana, īstenoti riska vadības paņēmieni uzņēmuma darbības pilnveidošanai un iespējamo draudu samazināšanai. Sastādīts risku apraksts nelielam nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumam, izdalīti būtiskie riski, apkopoti risku vadības stratēģijas varianti. Izstrādāti piedāvājumi un rekomendācijas efektīvai risku vadības īstenošanai. Uzņēmumam tiek piedāvāta nosvērtā risku vadības stratēģija, kas sevi ietver daļu pasākumu ievešanu no starptautiskiem vadības standartiem un riska nodošanu apdrošināšanai. Atbilstoši maģistra darba uzdevumam tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā ir 86 lapas, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 6 attēli, un 53 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Risku vadība, nekustams īpašums
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, real estate management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2017 15:02:29