Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Risku vadības problēmas un risinājumi nekustamā īpašuma pārvaldībā
Title in English Risk management problems and solutions in real estate management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Nikolajs Rauza
Abstract Maģistra darba tēma ir “Risku vadības problēmas un risinājumi nekustama īpašuma pārvaldībā”. Maģistra darba mērķis ir apskatīt teorētiskus un praktiskus aspektus risku vadības problēmas un risinājums nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, izstrādāt riska vadības stratēģiju nelielam pārvaldīšanas organizācijām. Darba uzdevumi ir noteikt un izvērtēt būtiskus nozares riskus un problēmas, saprast riska jēdzienu, riska vadības sastāvdaļas un īpatnības, veikt risku klasifikāciju, kā arī izstrādāt paņēmienus, pasākumus riska vadībai nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumos. Maģistra darbs izstrādāts, pamatojoties uz literatūras avotu apkopojumu, dažādām publikācijām un Interneta avotiem. Darba pamatā ir izmantota datu analīzes metode, kā arī analizēta zinātniskā literatūra, starptautiski pētījumi un zinātniskie raksti, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pārvaldību un riska vadības tēmām. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts nekustamā īpašuma pārvaldīšana Latvijā, tās tiesiskais regulējums, esošas problēmas un grūtības. Otrajā daļā tiek apkopoti riska vadības pamati un riska jēdziens. Trešajā daļā tiek izpētīts konkrēts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmums un tajā notiekošie procesi, veikta riska noteikšana, īstenoti riska vadības paņēmieni uzņēmuma darbības pilnveidošanai un iespējamo draudu samazināšanai. Sastādīts risku apraksts nelielam nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumam, izdalīti būtiskie riski, apkopoti risku vadības stratēģijas varianti. Izstrādāti piedāvājumi un rekomendācijas efektīvai risku vadības īstenošanai. Uzņēmumam tiek piedāvāta nosvērtā risku vadības stratēģija, kas sevi ietver daļu pasākumu ievešanu no starptautiskiem vadības standartiem un riska nodošanu apdrošināšanai. Atbilstoši maģistra darba uzdevumam tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā ir 86 lapas, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 6 attēli, un 53 informācijas avoti.
Keywords Risku vadība, nekustams īpašums
Keywords in English Risk management, real estate management
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.06.2017 15:02:29