Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Tricikla šasijas elementu projektēšana un aprēķini"
Nosaukums angļu valodā "Designing and Calculations of Tricycle Chassis Elements"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Januševskis
Recenzents Vitālijs Beresņevičs, profesors
Anotācija Darbs veidots, kā noslēguma darbs maģistra akadēmiskajām studijām RTU Mehānikas institūta Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē. Darbs tiek veltīts triciklu šasijas elementu projektēšanai, aprēķiniem, izstrādes tehnoloģijām un izgatavošanas gaitai. Darba teorētiskajā daļā izveidots sistematizēts apraksts par triciklu sistēmām, to mezgliem un atsevišķiem elementiem. Aprakstos ietverot to izstrādes procesa gaitu, konstruktīvo daļu, līdz pat atsevišķu elementu izgatavošanai. Informācija iegūta no grāmatām, publiski pieejamiem publikāciju rakstiem, kā arī citām informācijas un datu krātuvēm, kas norādītas avotos. Praktiskajā daļā aprakstīts un demonstrēts izstrādes process, atsevišķām detaļām, kā arī mezgliem. Izveidoti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem un paveikto darbu. Pielikuma saturā tiks pievienoti attēli no izgatavošanas procesa. Darba autors Jānis Urulis. Darba sastāv no ievada, galvenajām sadaļām, secinājumiem, izmantotās literatūras un pielikuma. Darbā: 129 lpp. teksts, 111 attēli, 8 tabulas, 48 avoti un 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi tricikls, šasija, piekare
Atslēgas vārdi angļu valodā tricycle, chassis, suspension
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2017 13:52:21