Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language "Tricikla šasijas elementu projektēšana un aprēķini"
Title in English "Designing and Calculations of Tricycle Chassis Elements"
Department
Scientific advisor Aleksandrs Januševskis
Reviewer Vitālijs Beresņevičs, profesors
Abstract Darbs veidots, kā noslēguma darbs maģistra akadēmiskajām studijām RTU Mehānikas institūta Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē. Darbs tiek veltīts triciklu šasijas elementu projektēšanai, aprēķiniem, izstrādes tehnoloģijām un izgatavošanas gaitai. Darba teorētiskajā daļā izveidots sistematizēts apraksts par triciklu sistēmām, to mezgliem un atsevišķiem elementiem. Aprakstos ietverot to izstrādes procesa gaitu, konstruktīvo daļu, līdz pat atsevišķu elementu izgatavošanai. Informācija iegūta no grāmatām, publiski pieejamiem publikāciju rakstiem, kā arī citām informācijas un datu krātuvēm, kas norādītas avotos. Praktiskajā daļā aprakstīts un demonstrēts izstrādes process, atsevišķām detaļām, kā arī mezgliem. Izveidoti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem un paveikto darbu. Pielikuma saturā tiks pievienoti attēli no izgatavošanas procesa. Darba autors Jānis Urulis. Darba sastāv no ievada, galvenajām sadaļām, secinājumiem, izmantotās literatūras un pielikuma. Darbā: 129 lpp. teksts, 111 attēli, 8 tabulas, 48 avoti un 9 pielikumi.
Keywords tricikls, šasija, piekare
Keywords in English tricycle, chassis, suspension
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.06.2017 13:52:21