Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Vēsturiskas nozīmes namīpašuma atjaunošanas problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Problems and solutions of renewal building property with historical significance
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Aivars Jurjāns
Recenzents Jānis Viesturs
Anotācija Maģistra darbā pētīta Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko namīpašumu atjaunošanas nozīme sociāli – ekonomiskā un kultūrvēsturiskā kontekstā, izvērtējot namīpašuma atjaunošanas tiesiski normatīvo, funkcionālo, būvtehnisko un ekonomiskā potenciāla kvalitāti. Maģistra darba mērķis ir identificēt un izpētīt Rīgas pilsētas vēsturiskas nozīmes namīpašumu nozīmīgāko problemātiku, izstrādājot priekšlikumus par vēsturiskas nozīmes namīpašumu attīstības iespējām saistībā ar normatīvo aktu noteikumiem un tirgus ekonomiku. Analītiskajā daļā sniegts ieskats Rīgas pilsētbūvniecības un būvmākslas attīstības vēsturē, skaidrota vēsturiskas nozīmes namīpašuma būtība un tā regulējošie normatīvi. Veikts statistiskais pētījums par Rīgas vēsturiskā centra arhitektūras pieminekļu saglabātības stāvokli, to īpašnieku kategorijām un identificēta galvenā problemātika un tās ietekmējošie faktori. Teorētiskajā daļā veikta nekustamo īpašumu tirgus analīze par Rīgas centra dzīvojamām un nedzīvojamām platībām, konstatēti vēsturisko namīpašumu iespējas un riski, atklāti problemātikas iemesli. Veikts teorētiskais pētījums par ēkas nolietojuma veidiem un dzīves cikla fāzēm, atklātas atjaunošanas izmaksu pozīcijas un to sadārdzinājums, izstrādāts namīpašuma ekonomiskās kapacitātes ietekmējošo raksturlielumu modelis. Praktiskajā daļā risinātas un modelētas trīs situācijas – kā mainās attīstītāja peļņa namīpašuma atjaunošanas projekta realizācijā pie mainīgām izdevumu sadaļām kopējā izdevumu portfelī. Sniegti priekšlikumi, kā rīkoties ēkas trīs tehniskā stāvokļa stadijās un pierādīta hipotēze. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, 11 nodaļām, 13 apakšnodaļām, 110 lappušu apjomā, tajā skaitā 22 tabulas, 24 attēli, 3 formulas un 55 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi namīpašums, kultūras piemineklis, vēsturiska nozīme, atjaunošana, attīstība, lietderīgums, ieguldījumi, tirgus vērtība
Atslēgas vārdi angļu valodā building property, historical significance, renovation, development, usefulness, investments, the market value
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2017 11:59:36