Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Vēsturiskas nozīmes namīpašuma atjaunošanas problēmas un risinājumi
Title in English Problems and solutions of renewal building property with historical significance
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Jurjāns
Reviewer Jānis Viesturs
Abstract Maģistra darbā pētīta Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko namīpašumu atjaunošanas nozīme sociāli – ekonomiskā un kultūrvēsturiskā kontekstā, izvērtējot namīpašuma atjaunošanas tiesiski normatīvo, funkcionālo, būvtehnisko un ekonomiskā potenciāla kvalitāti. Maģistra darba mērķis ir identificēt un izpētīt Rīgas pilsētas vēsturiskas nozīmes namīpašumu nozīmīgāko problemātiku, izstrādājot priekšlikumus par vēsturiskas nozīmes namīpašumu attīstības iespējām saistībā ar normatīvo aktu noteikumiem un tirgus ekonomiku. Analītiskajā daļā sniegts ieskats Rīgas pilsētbūvniecības un būvmākslas attīstības vēsturē, skaidrota vēsturiskas nozīmes namīpašuma būtība un tā regulējošie normatīvi. Veikts statistiskais pētījums par Rīgas vēsturiskā centra arhitektūras pieminekļu saglabātības stāvokli, to īpašnieku kategorijām un identificēta galvenā problemātika un tās ietekmējošie faktori. Teorētiskajā daļā veikta nekustamo īpašumu tirgus analīze par Rīgas centra dzīvojamām un nedzīvojamām platībām, konstatēti vēsturisko namīpašumu iespējas un riski, atklāti problemātikas iemesli. Veikts teorētiskais pētījums par ēkas nolietojuma veidiem un dzīves cikla fāzēm, atklātas atjaunošanas izmaksu pozīcijas un to sadārdzinājums, izstrādāts namīpašuma ekonomiskās kapacitātes ietekmējošo raksturlielumu modelis. Praktiskajā daļā risinātas un modelētas trīs situācijas – kā mainās attīstītāja peļņa namīpašuma atjaunošanas projekta realizācijā pie mainīgām izdevumu sadaļām kopējā izdevumu portfelī. Sniegti priekšlikumi, kā rīkoties ēkas trīs tehniskā stāvokļa stadijās un pierādīta hipotēze. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, 11 nodaļām, 13 apakšnodaļām, 110 lappušu apjomā, tajā skaitā 22 tabulas, 24 attēli, 3 formulas un 55 literatūras avoti.
Keywords namīpašums, kultūras piemineklis, vēsturiska nozīme, atjaunošana, attīstība, lietderīgums, ieguldījumi, tirgus vērtība
Keywords in English building property, historical significance, renovation, development, usefulness, investments, the market value
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.06.2017 11:59:36