Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Universālu imitācijas programmlīdzekļu izmantošanas analīze satiksmes sistēmu imitācijas modelēšanā
Nosaukums angļu valodā Applicability Analysis of Universal Simulation Software for Traffic System Simulation
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
Recenzents Mg. sc. ing. Oļegs Gaidučenko
Anotācija Satiksmes sistēmu modelēšana ir svarīgs satiksmes analīzes veids. Modelēšana ļauj projektēt satiksmes sistēmu un analizēt projektējamās satiksmes sistēmas īpašības ar tās modeļa starpniecību. Tādā veidā var risināt vairākas, ar satiksmi saistītas problēmas. Darba mērķis ir izpētīt satiksmes sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģijas, analizēt prasības satiksmes sistēmu konceptuāliem modeļiem. Īpaša uzmanība ir pievērsta mikromodelēšanas pieejai. Tā kā tirgū ir pieejami vairāki programmlīdzekļi, tiek aprakstītas šīs programmatūras funkcionālas īpašības, modeļu elementi, priekšrocības un trūkumi. Tiek salīdzināti modelēšanas procesi un rezultāti universālos un specializētos programmlīdzekļos un secināts par universālu imitācijas programmlīdzekļu piemērojamību satiksmes sistēmu modelēšanai un imitācijai. Darbā ir apskatītas mikro, makro un mezoskopiskas pieejas, detalizēti aprakstītas rindošanas, sekošanas līderim modeļi un šūnu automāti. Veikta imitācijas modelēšanas programmlīdzekļu Arena un PTV Vissim īpašību un rezultātu analīze. Izveidots regulējamā krustojuma modelis abos programmlīdzekļos un salīdzināti ienākošu plūsmu un rindu rezultāti. Rezultātos secināts par universālo un specializēto programmlīdzekļu pielietojumu satiksmes sistēmu modelēšanai, salīdzināti procesi un modeļi, uz kuriem bāzējas Arena un PTV Vissim programmlīdzekļi. Darba apjoms – 54 lpp., 4 tabulas, 24 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Satiksmes sistēmu modelēšana, mikromodelēšana, Arena, PTV Vissim
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic system simulation, microsimulation, Arena, PTV Vissim
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2017 11:21:02