Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Universālu imitācijas programmlīdzekļu izmantošanas analīze satiksmes sistēmu imitācijas modelēšanā
Title in English Applicability Analysis of Universal Simulation Software for Traffic System Simulation
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
Reviewer Mg. sc. ing. Oļegs Gaidučenko
Abstract Satiksmes sistēmu modelēšana ir svarīgs satiksmes analīzes veids. Modelēšana ļauj projektēt satiksmes sistēmu un analizēt projektējamās satiksmes sistēmas īpašības ar tās modeļa starpniecību. Tādā veidā var risināt vairākas, ar satiksmi saistītas problēmas. Darba mērķis ir izpētīt satiksmes sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģijas, analizēt prasības satiksmes sistēmu konceptuāliem modeļiem. Īpaša uzmanība ir pievērsta mikromodelēšanas pieejai. Tā kā tirgū ir pieejami vairāki programmlīdzekļi, tiek aprakstītas šīs programmatūras funkcionālas īpašības, modeļu elementi, priekšrocības un trūkumi. Tiek salīdzināti modelēšanas procesi un rezultāti universālos un specializētos programmlīdzekļos un secināts par universālu imitācijas programmlīdzekļu piemērojamību satiksmes sistēmu modelēšanai un imitācijai. Darbā ir apskatītas mikro, makro un mezoskopiskas pieejas, detalizēti aprakstītas rindošanas, sekošanas līderim modeļi un šūnu automāti. Veikta imitācijas modelēšanas programmlīdzekļu Arena un PTV Vissim īpašību un rezultātu analīze. Izveidots regulējamā krustojuma modelis abos programmlīdzekļos un salīdzināti ienākošu plūsmu un rindu rezultāti. Rezultātos secināts par universālo un specializēto programmlīdzekļu pielietojumu satiksmes sistēmu modelēšanai, salīdzināti procesi un modeļi, uz kuriem bāzējas Arena un PTV Vissim programmlīdzekļi. Darba apjoms – 54 lpp., 4 tabulas, 24 attēli un 2 pielikumi.
Keywords Satiksmes sistēmu modelēšana, mikromodelēšana, Arena, PTV Vissim
Keywords in English Traffic system simulation, microsimulation, Arena, PTV Vissim
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.06.2017 11:21:02