Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Biznesa modeļa pilnveidošana juvelieru uzņēmuma darbības attīstīšanai"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the Business Model to Develop Jeweller’s Business"
Autors Zane Ozola
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Māris Millers
Recenzents Ervīns Butkevičs, MBA
Anotācija Ozola Z. Biznesa modeļa pilnveidošana juvelieru uzņēmuma darbības attīstīšanai: Maģistra darbs/ Z.Ozola, M.Millers. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2017. – 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 13 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu un 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot juvelieru ģimenes uzņēmuma biznesa modeli, kas spēs nodrošināt uzņēmuma darbības turpināšanu otrajā paaudzē un ilgtermiņa attīstību. Pirmajā darba daļā ir pētīta akadēmiskā un populārzinātniskā literatūra par jēdzienu “biznesa modelis”, tā inovēšanu, Aleksandra Ostervaldera “Biznesa modeļa kanvu” un biznesa modeļiem, kas raksturīgi ģimenes uzņēmumiem. Otrajā darba daļā atbilstoši Ostervaldera “Biznesa modeļa kanva” metodei, analizēts juvelieru ģimenes uzņēmuma biznesa modelis, izpētot tā klientu segmentus, piedāvātās vērtības, kanālus, attiecības, ienākumus, galvenās aktivitātes un resursus, sadarbības partnerus un izdevumus. Trešajā darba daļā aprakstīti priekšlikumi, kas ieviešami divu gadu laikā, lai juvelieru ģimenes uzņēmuma jaunais biznesa modelis nodrošinātu uzņēmuma pārmantojamību un ilgtermiņa izaugsmi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi raksturo juvelieru ģimenes uzņēmuma biznesa modeļa pilnveidošanas metodi un elementus.
Atslēgas vārdi biznesa modelis kanva ģimenes uzņēmums juvelieri
Atslēgas vārdi angļu valodā business model canvas family company jewellers
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2017 01:56:58