Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Biznesa modeļa pilnveidošana juvelieru uzņēmuma darbības attīstīšanai"
Title in English "Improvement of the Business Model to Develop Jeweller’s Business"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Millers
Reviewer Ervīns Butkevičs, MBA
Abstract Ozola Z. Biznesa modeļa pilnveidošana juvelieru uzņēmuma darbības attīstīšanai: Maģistra darbs/ Z.Ozola, M.Millers. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2017. – 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 13 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu un 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot juvelieru ģimenes uzņēmuma biznesa modeli, kas spēs nodrošināt uzņēmuma darbības turpināšanu otrajā paaudzē un ilgtermiņa attīstību. Pirmajā darba daļā ir pētīta akadēmiskā un populārzinātniskā literatūra par jēdzienu “biznesa modelis”, tā inovēšanu, Aleksandra Ostervaldera “Biznesa modeļa kanvu” un biznesa modeļiem, kas raksturīgi ģimenes uzņēmumiem. Otrajā darba daļā atbilstoši Ostervaldera “Biznesa modeļa kanva” metodei, analizēts juvelieru ģimenes uzņēmuma biznesa modelis, izpētot tā klientu segmentus, piedāvātās vērtības, kanālus, attiecības, ienākumus, galvenās aktivitātes un resursus, sadarbības partnerus un izdevumus. Trešajā darba daļā aprakstīti priekšlikumi, kas ieviešami divu gadu laikā, lai juvelieru ģimenes uzņēmuma jaunais biznesa modelis nodrošinātu uzņēmuma pārmantojamību un ilgtermiņa izaugsmi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi raksturo juvelieru ģimenes uzņēmuma biznesa modeļa pilnveidošanas metodi un elementus.
Keywords biznesa modelis kanva ģimenes uzņēmums juvelieri
Keywords in English business model canvas family company jewellers
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.06.2017 01:56:58