Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes problēmas, iespējas un risinājumi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Apartment houses energy effeciency problems, opportunities and solutions in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Iveta Puķīte
Anotācija Izvēlētā maģistra darba tēma ir „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes problēmas, iespējas un risinājumi Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes problēmas, iespējas un risinājumus Latvijā. Maģistra darbā pielietotās pētījumu metodes - monogrāfiskā jeb aprakstošā pētījuma metode, salīdzināšana, grupēšana un aptauja. Maģistra darba struktūra ietver ievadu, analītisko, teorētisko, praktisko daļu, secinājumus un priekšlikumus. Analītiskajā daļā veikts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tirgus raksturojums Latvijā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes rezultātu kvantitatīvais izvērtējums, ieinteresētās puses – iedzīvotāju viedokļa izvērtējums par energoefektivitātes pasākumiem, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu analītisks izvērtējums, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes mērījumu līdzsvara/balansa noteikšana, veikts lēmumu pieņemšanas pamatojums projektu vadīšanā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, izpētīta realizējamo darbību analīze projekta vadīšanā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Teorētiskajā daļā izvērtēti juridiski – tiesiskie aspekti energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijā un Eiropas Savienībā, apskatīti energoefektivitātes finansējuma avoti daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Latvijā un Eiropas Savienībā. Nodaļas ietvaros raksturotas arī energoefektivitātes finansējuma piesaistes projekta izstrādes pamatnostādnes. Praktiskajā daļā raksturoti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumnoturības paaugstināšana un siltumapgādes renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai, veikts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes izmaksu un iegūstamo rezultātu analītiskais izvērtējums. Maģistra darba praktiskā nozīme. Autora izvirzītās problēmas un risinājumu iespējas pēc darba izstrādes rezultātā iegūtajiem rezultātiem, izdarītajiem secinājumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem var tik izmantoti dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos.
Atslēgas vārdi daudzdzīvokļu mājas, energoefektivitāte, problēma, iespējas, risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Appartment houses, energy efficiency problems, opportunities, solutions
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2017 20:12:49