Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes problēmas, iespējas un risinājumi Latvijā
Title in English Apartment houses energy effeciency problems, opportunities and solutions in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Iveta Puķīte
Abstract Izvēlētā maģistra darba tēma ir „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes problēmas, iespējas un risinājumi Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes problēmas, iespējas un risinājumus Latvijā. Maģistra darbā pielietotās pētījumu metodes - monogrāfiskā jeb aprakstošā pētījuma metode, salīdzināšana, grupēšana un aptauja. Maģistra darba struktūra ietver ievadu, analītisko, teorētisko, praktisko daļu, secinājumus un priekšlikumus. Analītiskajā daļā veikts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tirgus raksturojums Latvijā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes rezultātu kvantitatīvais izvērtējums, ieinteresētās puses – iedzīvotāju viedokļa izvērtējums par energoefektivitātes pasākumiem, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu analītisks izvērtējums, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes mērījumu līdzsvara/balansa noteikšana, veikts lēmumu pieņemšanas pamatojums projektu vadīšanā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, izpētīta realizējamo darbību analīze projekta vadīšanā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Teorētiskajā daļā izvērtēti juridiski – tiesiskie aspekti energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijā un Eiropas Savienībā, apskatīti energoefektivitātes finansējuma avoti daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Latvijā un Eiropas Savienībā. Nodaļas ietvaros raksturotas arī energoefektivitātes finansējuma piesaistes projekta izstrādes pamatnostādnes. Praktiskajā daļā raksturoti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumnoturības paaugstināšana un siltumapgādes renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai, veikts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes izmaksu un iegūstamo rezultātu analītiskais izvērtējums. Maģistra darba praktiskā nozīme. Autora izvirzītās problēmas un risinājumu iespējas pēc darba izstrādes rezultātā iegūtajiem rezultātiem, izdarītajiem secinājumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem var tik izmantoti dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos.
Keywords daudzdzīvokļu mājas, energoefektivitāte, problēma, iespējas, risinājumi
Keywords in English Appartment houses, energy efficiency problems, opportunities, solutions
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 03.06.2017 20:12:49