Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Imitācijas modelēšanas un taktiskās eksperimentu plānošanas pielietošana uzņēmuma ražīguma paaugstināšanai
Nosaukums angļu valodā Use of Simulation and Design of Tactical Experiments for Enterprise Productivity Improvement
Autors Mārtiņš Švalkovskis
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
Recenzents Dr. sc. ing. Oksana Soško
Anotācija Darba mērķis – izstrādāt taktisku eksperimentu plānu un realizēt eksperimentus uzņēmuma ražīguma paaugstināšanai. Mērķa sasniegšanai tiek veikts literatūras apskats, kurā tiek apskatītas sistēmu modelēšanas īpašības, tajās notiekošie procesi, uz procesiem orientētā modelēšanas pieeja, modeļu darbības rezultāti, ražošanas uzņēmuma process, šauro vietu noteikšanas metodes operāciju pētīšanā. Pēc literatūras apskata tiek aprakstīti ražošanas uzņēmuma procesi, noformulēta eksperimentu plānošanas uzdevuma nostādne un sastādīts taktisku eksperimentu plāns. Eksperimenta plāna realizācijā tiek veikti viena faktora eksperimenti, kuros tiek mainīta viena vadāmā faktora vērtība, ar mērķi sasniegt saražotās produkcijas daudzumu – vidēji 500 vienības dienā. Tiek veikti eksperimenti, mainot sistēmā esošo palešu skaitu, buferu apjomu un remonta darbinieku skaitu. Eksperimentu gaitā tiek apskatītas resursu funkcionēšanas rezultātu vērtības, rindu funkcionēšanas rezultātu vērtības, noteiktas sistēmas šaurās vietas un doti skaidrojumi par to, kāpēc ar izmantotām vadāmo faktoru vērtībām tika iegūti attiecīgie rezultāti. Eksperimentu izpildes gaitā tiek atrastas vairākas vadāmo faktoru vērtību kopas, kas ļauj sasniegt mērķa saražotās produkcijas daudzumu. Par atbilstošāko kopu tiek noteikta tā, kas minimizē ieviešamo izmaiņu izmaksas: palešu skaits – 60, rindu garums – 7, remonta darbinieku skaits – 2. Darba apjoms - 58 lpp., 16 tabulas un 17 attēli.
Atslēgas vārdi imitācija modelēšana simulācija ražošana ražīgums eksperiments caurlaidspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā imitation modelling simulation production productivity experiment throughput
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2017 18:32:25