Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Imitācijas modelēšanas un taktiskās eksperimentu plānošanas pielietošana uzņēmuma ražīguma paaugstināšanai
Title in English Use of Simulation and Design of Tactical Experiments for Enterprise Productivity Improvement
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
Reviewer Dr. sc. ing. Oksana Soško
Abstract Darba mērķis – izstrādāt taktisku eksperimentu plānu un realizēt eksperimentus uzņēmuma ražīguma paaugstināšanai. Mērķa sasniegšanai tiek veikts literatūras apskats, kurā tiek apskatītas sistēmu modelēšanas īpašības, tajās notiekošie procesi, uz procesiem orientētā modelēšanas pieeja, modeļu darbības rezultāti, ražošanas uzņēmuma process, šauro vietu noteikšanas metodes operāciju pētīšanā. Pēc literatūras apskata tiek aprakstīti ražošanas uzņēmuma procesi, noformulēta eksperimentu plānošanas uzdevuma nostādne un sastādīts taktisku eksperimentu plāns. Eksperimenta plāna realizācijā tiek veikti viena faktora eksperimenti, kuros tiek mainīta viena vadāmā faktora vērtība, ar mērķi sasniegt saražotās produkcijas daudzumu – vidēji 500 vienības dienā. Tiek veikti eksperimenti, mainot sistēmā esošo palešu skaitu, buferu apjomu un remonta darbinieku skaitu. Eksperimentu gaitā tiek apskatītas resursu funkcionēšanas rezultātu vērtības, rindu funkcionēšanas rezultātu vērtības, noteiktas sistēmas šaurās vietas un doti skaidrojumi par to, kāpēc ar izmantotām vadāmo faktoru vērtībām tika iegūti attiecīgie rezultāti. Eksperimentu izpildes gaitā tiek atrastas vairākas vadāmo faktoru vērtību kopas, kas ļauj sasniegt mērķa saražotās produkcijas daudzumu. Par atbilstošāko kopu tiek noteikta tā, kas minimizē ieviešamo izmaiņu izmaksas: palešu skaits – 60, rindu garums – 7, remonta darbinieku skaits – 2. Darba apjoms - 58 lpp., 16 tabulas un 17 attēli.
Keywords imitācija modelēšana simulācija ražošana ražīgums eksperiments caurlaidspēja
Keywords in English imitation modelling simulation production productivity experiment throughput
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 03.06.2017 18:32:25