Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Mājokļu pārvaldīšanas maksas analītiskais izvērtējums nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Analytical evaluation of managing fee in the real estate managing company
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Puķīte
Recenzents Linda Kauškale
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir analītiski izvērtēt dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas veidošanās principus, lai novērtētu uzņēmuma pārvaldīšanas groza atbilstību pārvaldīšanas maksai un pārvaldīšanas maksas atbilstību tirgus situācijai. Bakalaura darba uzdevumi: - apkopot teoriju un normatīvo aktu regulējumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozari; - noteikt un analizēt pārvaldīšanas maksas veidošanās principus; - noteikt un analizēt dzīvokļu īpašnieku viedokli par pārvaldīšanas maksu, pakalpojumu un to kvalitāti; - salīdzināt dažādu Rīgas jauno projektu pārvaldīšanas maksas un pakalpojumu grozus; - izstrādāt secinājumus un priekšlikumus, pamatojoties uz projekta analīzes rezultātiem. Darbs sastāv no četrām daļām, un pielikumiem. Analītiskajā daļā apskatītas aktualitātes nozarē, kā arī analizētas vidējas pārvaldīšanas maksas Latvijā, reģionos un arī konkrēti Rīgas jaunajos projektos. Aprēķinu daļā veikts pētījums par konkrēta uzņēmuma pārvaldīšanas situāciju, objekta pārvaldīšanas maksu, kā arī aptaujāts dzīvokļu īpašnieku viedoklis par konkrēta objekta pārvaldīšanu. Tehnoloģiskajā daļā izstrādāts konkrētā objekta pārvaldīšanas plāns. Darba un dabas aizsardzības daļā apsekots uzņēmuma darbinieku darba vietas un vides kvalitāte attiecībā uz atkritumu konteineru laukumu. Darba mērķis tika sasniegts un secināts, ka pārvaldīšanas uzņēmuma piedāvātā pārvaldīšanas maksa atbilst pakalpojumu groza sastāvam. Pārvaldīšanas maksa ir par trešdaļu zemāka nekā vidējā Rīgas jauno projektu pārvaldīšanas nozares tirgū. Bakalaura darba izstrādē tika izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskā literatūra, interneta resursi un nepublicētā uzņēmuma informācija. Darbā izmantotās metodes monogrāfiskā jeb aprakstošā metode un socioloģiskā pētījuma metode – aptauja. Bakalaura darbs sastāv no 62 lapaspusēm, 16 attēliem. 16 tabulām, 1 formulas un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Pārvaldīšana, pārvaldīšanas maksa, jaunie projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Managing, managing fee, new projects
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2017 14:14:36