Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Mājokļu pārvaldīšanas maksas analītiskais izvērtējums nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmumā
Title in English Analytical evaluation of managing fee in the real estate managing company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Puķīte
Reviewer Linda Kauškale
Abstract Bakalaura darba mērķis ir analītiski izvērtēt dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas veidošanās principus, lai novērtētu uzņēmuma pārvaldīšanas groza atbilstību pārvaldīšanas maksai un pārvaldīšanas maksas atbilstību tirgus situācijai. Bakalaura darba uzdevumi: - apkopot teoriju un normatīvo aktu regulējumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozari; - noteikt un analizēt pārvaldīšanas maksas veidošanās principus; - noteikt un analizēt dzīvokļu īpašnieku viedokli par pārvaldīšanas maksu, pakalpojumu un to kvalitāti; - salīdzināt dažādu Rīgas jauno projektu pārvaldīšanas maksas un pakalpojumu grozus; - izstrādāt secinājumus un priekšlikumus, pamatojoties uz projekta analīzes rezultātiem. Darbs sastāv no četrām daļām, un pielikumiem. Analītiskajā daļā apskatītas aktualitātes nozarē, kā arī analizētas vidējas pārvaldīšanas maksas Latvijā, reģionos un arī konkrēti Rīgas jaunajos projektos. Aprēķinu daļā veikts pētījums par konkrēta uzņēmuma pārvaldīšanas situāciju, objekta pārvaldīšanas maksu, kā arī aptaujāts dzīvokļu īpašnieku viedoklis par konkrēta objekta pārvaldīšanu. Tehnoloģiskajā daļā izstrādāts konkrētā objekta pārvaldīšanas plāns. Darba un dabas aizsardzības daļā apsekots uzņēmuma darbinieku darba vietas un vides kvalitāte attiecībā uz atkritumu konteineru laukumu. Darba mērķis tika sasniegts un secināts, ka pārvaldīšanas uzņēmuma piedāvātā pārvaldīšanas maksa atbilst pakalpojumu groza sastāvam. Pārvaldīšanas maksa ir par trešdaļu zemāka nekā vidējā Rīgas jauno projektu pārvaldīšanas nozares tirgū. Bakalaura darba izstrādē tika izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskā literatūra, interneta resursi un nepublicētā uzņēmuma informācija. Darbā izmantotās metodes monogrāfiskā jeb aprakstošā metode un socioloģiskā pētījuma metode – aptauja. Bakalaura darbs sastāv no 62 lapaspusēm, 16 attēliem. 16 tabulām, 1 formulas un 2 pielikumiem.
Keywords Pārvaldīšana, pārvaldīšanas maksa, jaunie projekti
Keywords in English Managing, managing fee, new projects
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 02.06.2017 14:14:36