Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ēku siltināšanas problēmas un risinājumi mājokļu renovācijā
Nosaukums angļu valodā Buildings heat insulation problems and solutions for housing renovation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Laimdota Šnīdere
Recenzents Aivars Jurjāns
Anotācija Maģistra darba autors: Vilis Gabranovs, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras students. Darba tēma: Ēku siltināšanas problēmas un risinājumi mājokļu renovācijā. Maģistra darba mērķis: Izstrādāt divām atšķirīgām mājām renovācijas projektus, kuru rezultātā iegūti finanšu līdzekļi šo māju atjaunošanai. Vienai no mājām ir pagājis normatīvos aktos noteiktais kalpošanas ilgums. Ekspluatācijas kalpošanas laiks ir tik liels, ka māja neatbilda noteiktajiem kritērijiem piedalīties iepriekšējā 2007.-2013.gada daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmā ar ES fondu līdzdalību (varēja piedalīties mājas, kuras nodotas ekspluatācijā pēc 1940.gada). Mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi: Veikta informācijas analīze par Latvijas apsaimniekošanas nozares attīstību un nozares likumdošanu, veikta informācijas analīze par Latvijas dzīvojamā fonda pašreizējo nolietojumu un siltumenerģijas patēriņu; Veikts māju tehniskā stāvokļa novērtējums, energoaudits un izvērtēti fasāžu siltināšanas tehniskie risinājumi; Izvērtēta finansējuma piesaiste, siltumenerģijas ietaupījuma atmaksāšanas laiks. Mājai ar lokālo apkuri pietiekošu finanšu līdzekļu gadījumā izvērtēti vairāki apkures varianti. Piedāvāts arī izmantot augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas iespējas vai energoapgādes sistēmas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus; Autora izstrādātā maģistra darba novitāte izpaužas apskatītās koka mājas pētījumā, kuras lietošanas termiņš beidzies saskaņā ar kapitalitātes raksturojumu, sniedzot jaunu pieeju energoefektivitātes paaugstināšanā nestandarta mājās, kas nav tipveida daudzdzīvokļu mājas, apgūstot ES fondu līdzfinansējumu, jo ievērojamai mājokļu īpašnieku daļai nav pietiekami lieli naudas līdzekļu uzkrājumi pašu investīcijām mājas atjaunošanai. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās, praktiskās daļas. Atbilstoši maģistra darbam tika izstrādāti secinājumi un sniegtie priekšlikumi darbā pamatoti ar aprēķiniem. Darbs rakstīts latviešu valodā. Darbā ir 93 lappuses, 27 tabulas, 5 attēli, 6 pielikumi, izmantoti 45 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi Ēku siltināšanas problēmas, risinājumi mājokļu renovācijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Buildings heat insulation problems, solutions for housing renovation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2017 12:42:20